Sign In

Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở và sơ kết công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính (THAHC)

08/05/2020

Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở và sơ kết công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính (THAHC)
          Sáng ngày 29/4/2020, Cục THADS tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở và sơ kết công tác THADS, theo dõi THAHC 06 tháng đầu năm 2020. Tham dự các Hội nghị có Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Chi cục THADS cấp huyện, Lãnh đạo các phòng chuyên môn và toàn thể công chức, người lao động thuộc Cục.
Hội nghị điển hình tiên tiến đã được nghe báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 – 2020. Theo báo cáo, trong 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng tại các cơ quan THADS trong tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, công tác chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc và quyết liệt, nội dung phong trào thiết thực, bám sát kế hoạch cũng như nhiệm vụ chính trị do đó kết quả THADS năm sau luôn cao hơn năm trước, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kết thúc các đợt thi đua, Cục THADS đã kịp thời biểu dương, đề nghị khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc; giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình, những cách làm mới, hiệu quả để nhân rộng cho các cơ quan THADS trong tỉnh học tập. Trong 5 năm qua, các tập thể và cá nhân các cơ quan THADS trong tỉnh đã hăng hái đăng ký thi đua, kết quả có 15 lượt tập thể được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 75 lượt tập thể được công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; 04 lượt tập thể được Bằng khen của Bộ Tư pháp; 02 lượt tập thể được Giấy khen của Tổng Cục trưởng; 32 lượt tập thể được Giấy khen của Cục trưởng; 02 lượt cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận Chiến sĩ thi đua ngành; 12 lượt cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng; 11 lượt cá nhân được tặng Giấy khen của Tổng Cục trưởng;  285 lượt cá nhân được tặng Giấy khen của Cục trưởng, 47 lượt cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 893 lượt cá nhân được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến. Qua tổng kết 05 năm thi đua và căn cứ điều kiện tiêu chuẩn bình xét điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015-2020, Cục THADS đã đề nghị Tổng cục THADS khen thưởng cho 01 cá nhân là điển hình tiên tiến cấp cơ sở và đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng cho 01 tập thể, 02 cá nhân; Cục trưởng Cục THADS quyết định tặng giấy khen cho 02 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS giai đoạn 2015 – 2020.

Tại Hội nghị, đại diện tập thể và cá nhân được công nhận điển hình tiên tiến đã phát biểu tham luận chia sẻ những kinh nghiệm và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trong công tác chuyên môn.

 
 
 
 


Nhân dịp Hội nghị, Cục THADS đã tổ chức trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 02 tập thể và 08 cá nhân, trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 06 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018 – 2019; trao Giấy khen của Cục trưởng Cục THADS cho 02 tập thể 05 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự giai đoạn 2015 – 2020.

 Phát biểu kết luận Hội nghị điển hình tiên tiến cơ sở, thay mặt Lãnh đạo Cục THADS, ông Võ Xuân Biên - Cục trưởng Cục THADS, ghi nhận và đánh giá cao đối với những thành tích đã đạt được của các tập thể và cá nhân trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, thách thức của công tác THADS trong tình hình mới. Mong muốn công chức, người lao động các cơ quan THADS trong tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, hăng hái thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2020 và các năm tiếp theo, thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua trong giai đoạn 2020 – 2025.  

            Tiếp đó, Cục THADS tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm 2020. Theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sâu sát, quyết liệt hơn, kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương chỉ đạo của cấp trên sát với tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ. Lãnh đạo Cục kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng Chi cục nên kết quả thi hành án đã có những chuyển biến tích cực, cụ thể: giải quyết xong về việc 6.668/15.221 việc có điều kiện thi hành đạt 43,81%; về tiền đã giải quyết xong 231.081.765.000 đồng/1.404.687.884.000 đồng, đạt 16,45%. Bộ máy tổ chức từng bước được củng cố, ổn định; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của với cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp với các ngành liên quan trong thi hành án được thực hiện một cách đồng bộ. Tư tưởng và tác phong trong công việc của công chức đã có chuyển biến tích cực hơn. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 06 tháng đầu năm 2020 công tác THADS tại tỉnh Tây Ninh còn một số hạn chế, tồn tại: kết quả thi hành xong về giá trị chưa đạt chỉ tiêu; công tác kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý tuy có quan tâm thực hiện nhưng nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, còn thiếu một số chức danh lãnh đạo phòng, Chi cục. Việc xử lý tài sản trong các vụ án lớn, án liên quan tổ chức tín dụng ngân hàng còn chậm; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành có lúc, có nơi còn chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên, đó là: số lượng án phải thụ lý giải quyết rất lớn (xếp thứ 5/63 so với toàn quốc) trong điều kiện còn thiếu nhiều biên chế (16 biên chế), thiếu Chấp hành viên. Trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ Chấp hành viên, công chức THADS chưa thực sự đồng đều; việc xử lý tài sản còn gặp khó khăn do không có người tham gia mua đấu giá; Chấp hành viên gặp khó khăn khi xử lý tài sản liên quan quyền sử dụng đất, đương sự khởi kiện yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá hoặc tài sản liên quan đến chính sách an sinh xã hội...

            Từ thực tế trên, Cục Thi hành án dân sự đã đề ra phương hướng và giải pháp chủ yếu thực hiện trong thời gian còn lại của năm 2020 như: tiếp tục thực hiện, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước đột phá về kết quả thi hành án. Tập trung, quyết liệt cho việc giải quyết án, đặc biệt là giải quyết án trọng điểm, vụ việc phức tạp, kéo dài, vụ việc thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng; thu hồi tài sản cho Nhà nước trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đội ngũ cán bộ công chức; tổ chức tốt phong trào thi đua, làm cho phong trào thi đua thực sự là đòn bẩy thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu thi hành án dân sự được giao; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, cấp ủy, chính quyền địa phương; xây dựng tốt mối quan hệ phối hợp với các ngành có liên quan, tạo thuận lợi cho công tác thi hành án dân sự …

Hội nghị cũng được nghe nhiều ý kiến phát biểu, tập trung vào những tồn tại, hạn chế về kết quả giải quyết án, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, công tác văn phòng, tài chính kế toán ..., xác định nguyên nhân của hạn chế và đưa ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Trong đó đáng lưu ý là ý kiến phát biểu của Trưởng phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã nêu đầy đủ những tồn tại, hạn chế trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các Chi cục THADS và đưa ra những giải pháp rất thiết thực để các đơn vị thực hiện; ý kiến phát biểu của Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Gò Dầu trong công tác quản lý, điều hành, giải pháp để đảm bảo chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, đó là phân công lại các vụ việc thi hành án có giá trị lớn cho tất cả các Chấp hành viên trong đơn vị, không cứng nhắc phân công án theo địa bàn; quan tâm động viên tư tưởng, tinh thần trách nhiệm của công chức, tạo quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ …

Phát biểu kết luận Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi THAHC, ông Võ Xuân Biên - Cục trưởng Cục THADS, yêu cầu các đơn vị tăng cường nghiên cứu, thường xuyên triển khai các quy định pháp luật liên quan đến công tác tổ chức THADS; lưu ý và thực hiện đúng Quy chế phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình xử lý tài sản là quyền sử dụng đất, đặc biệt là đối với quyền sử dụng đất đã hết hạn điền; Chi cục trưởng quan tâm, thực hiện tốt việc ra quyết định thi hành án đúng nội dung bản án, quyết định của Tòa án; đối với hồ sơ có kê biên tài sản Chấp hành viên phải lập Nhật ký thi hành án, Lãnh đạo đơn vị phải có ý kiến nhằm đảm bảo việc chỉ đạo, quản lý, theo dõi được quá trình tác nghiệp của Chấp hành viên; yêu cầu từng đơn vị, Chấp hành viên phải có sổ tay ghi chép những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án. Tiếp tục rà soát, lập danh sách các tang vật có khó khăn chưa xử lý được để báo cáo về Cục THADS (chậm nhất là 15/5/2020) để kịp thời chỉ đạo hướng giải quyết. Quan tâm rà soát hồ sơ đề nghị xét miễn giảm, không tập trung vào dịp cuối năm. Tích cực, chủ động tham mưu Trưởng Ban chỉ đạo THADS chỉ đạo các ngành trong công tác phối hợp, nhất là với Văn phòng đăng ký đất đai. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc quản lý, kiểm tra rà soát, chỉ đạo thực hiện kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với phòng chống tiêu cực, tham nhũng; kịp thời triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự. Chủ động tổ chức thi hành vụ việc đang thụ lý, phân loại chính xác, hạn chế thấp nhất lượng án chuyển kỳ sau; từng Chấp hành viên có kế hoạch cụ thể, chủ động, tăng cường đi địa bàn để đảm bảo tất cả hồ sơ đang quản lý đều phải có tác nghiệp; Lãnh đạo đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các Chấp hành viên có kết quả thi hành xong thấp, quan tâm chỉ đạo thi hành vụ việc có giá trị lớn, án theo đơn để nâng tỷ lệ thi hành xong về giá trị. Triển khai thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định Thông tư 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 của Bộ Tư pháp; thực hiện đúng quy định Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020; kịp thời cập nhật đầy đủ các phần mềm nghiệp vụ mà Tổng cục, Cục THADS đã triển khai; quá trình thực hiện có vướng mắc kịp thời báo cáo về Cục THADS để hướng dẫn. Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra trong tỉnh. Từng Chấp hành viên có báo cáo tổng kết việc thi hành Luật THADS từ thực tiễn tác nghiệp có khó khăn, vướng mắc do quy định của Luật và các văn bản pháp luật có liên quan, đồng thời kiến nghị các nội dung cần sửa đổi, bổ sung để gửi Thủ trưởng đơn vị tổng hợp báo cáo về Cục THADS theo kế hoạch Tổng cục THADS. Tiếp tục quán triệt công chức, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở và Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh đã thành công tốt đẹp.

 
Trương Thị Hồng Hoa

Các tin đã đưa ngày: