Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

16/03/2021

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
         Chiều ngày 12/3/2021, Chi bộ Cục THADS tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Xuân Biên, Bí thư Chi bộ - Cục trưởng, cùng với Phó Bí thư và 24/24 đảng viên của Chi bộ Cục THADS tỉnh Tây Ninh tham dự.
Tại buổi lễ, đồng chí Mai Thị Huyền Nga, Chi uỷ viên, Trưởng phòng Tài chính kế toán thông qua báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII); kết quả nhìn chung tập thể, đảng viên Chi bộ Cục THADS thực hiện tốt sổ đăng ký cam kết và theo dõi kết quả phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, nêu gương gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước của cơ quan, của các nhân đảng viên; nâng cao ý thức trách nhiệm từng đồng chí trong cấp ủy về việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành; kịp thời nắm bắt và chỉ đạo hoạt động của chi bộ, đảng viên; Chi bộ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình, gương người tốt, việc tốt; các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; đảng viên có tính tự giác hơn trong thực hiện nhiệm vụ, chủ động đề ra các biện pháp thực hiện có gắn với nội dung đã cam kết; phát huy việc tự phê bình, phê bình và xây dựng chi bộ thông qua việc đánh giá kết quả đăng ký, cam kết, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên định kỳ hàng tháng; có ý thức đề ra biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm của bản thân từ đó tạo sự chuyển biến trong kết quả công tác, nâng cao chất lượng công việc, hạn chế được sai sót, vi phạm.

Việc thực hiện đăng ký, cam kết, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên đã đem lại hiệu quả tích cực cho công tác chuyên môn tại đơn vị, góp phần xây dựng chi bộ, cơ quan ngày càng trong sạch, vững mạnh; giúp đảng viên rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao; phòng, chống được các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn ngừa biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đảng viên; đưa hoạt động của chi bộ, đảng viên đi vào nề nếp hơn;góp phần thực hiện hoàn thành tốt nội dung Nghị quyết của Chi bộ và nhiệm vụ chính trị công tác chuyên môn của cơ quan.Hàng năm Chi bộ biểu dương điển hình gương người tốt, việc tốt; các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo.

 

Tại Hội nghị, Chi ủy công bố quyết định biểu dương đối với đồng chí Mai Thị Huyền Nga đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.

Đại diện Chi ủy, đồng chí Võ Xuân Biên - Bí thư đã trao phần quà cho đồng chí Mai Thị Huyền Nga, để cổ vũ động viên tinh thần cán bộ, đảng viên phấn đấu, rèn luyện, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.
 
Phan Hồng Thanh Trúc

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: