Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2021

16/12/2020

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2021
         Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự, được sự nhất trí của Ủy ban nhân dân tỉnh, sáng ngày 15/12/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021.
Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS có đồng chí Mai Lương Khôi  - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Phan Huy Hiếu - Chánh Văn phòng Tổng cục THADS; về phía UBND tỉnh Tây Ninh có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo THADS tỉnh; đại diện Lãnh đạo các ban, ngành địa phương: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh. Về phía các cơ quan THADS tỉnh Tây Ninh có Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán trưởng các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố.
 
Đồng chí Mai Lương Khôi  - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu chỉ đạo

Theo Báo cáo tổng kết công tác THADS năm 2020 của Cục THADS tỉnh Tây Ninh, trong tình hình khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, số lượng việc thụ lý thi hành tăng so với năm 2019 và biên chế có mặt còn thiếu (18 biên chế và thiếu 19 biên chế Chấp hành viên), tuy nhiên, nhờ bám sát sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, sự phối hợp của các ngành có liên quan; sự đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục; sự đoàn kết, nỗ lực quyết tâm của đội ngũ công chức, người lao động, các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh đã đạt nhiều kết quả tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Cụ thể: đã thi hành xong 15.840 việc/21.647 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 73,17% (giảm 0,85% so với cùng kỳ năm 2019); về tiền thi hành xong 543 tỷ đồng/1.384 tỷ đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 39,27% (tăng 2,4% so với năm 2019, vượt chỉ tiêu được giao là 1,27%). Công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo có chuyển biến đột phá, thực hiện đi vào nề nếp, chất lượng được nâng cao. Tây Ninh là một trong số ít địa phương có lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo lớn (83 đơn) nhưng tỷ lệ giải quyết xong đạt 100%. Công tác tổ chức bộ máy cơ quan Thi hành án dân sự từng bước được củng cố, kiện toàn; kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường, chấn chỉnh.

Báo cáo tổng kết cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác THADS: công tác giải quyết án tồn những năm trước có giảm nhưng số án chuyển kỳ sau còn nhiều; còn xảy ra vi phạm trình tự, thủ tục thi hành án dẫn đến khiếu nại tố cáo; còn thiếu một số chức danh lãnh đạo, quản lý… Từ thực tế đó, Cục Thi hành án dân sự đã xây dựng Kế hoạch công tác THADS năm 2021, đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp chủ yếu để thực hiện trong năm 2021, tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Hội nghị cũng được nghe nhiều ý kiến tham luận, tập trung vào một số hạn chế, thiếu sót qua công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân và giải pháp khắc phục; thực trạng công tác quản lý, xử lý tiền tồn và giải pháp thực hiện; hiệu quả, kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Chi cục; những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Chi cục và giải pháp khắc phục nhằm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao ...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Mai Lương Khôi  - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp ghi nhận những kết quả đóng góp tích cực của THADS tỉnh Tây Ninh đã đạt được trong năm 2020. Đề nghị Lãnh đạo Cục THADS hoàn chỉnh chuyên đề tham luận về hạn chế, thiếu sót, quán triệt đến từng Chấp hành viên. Thực hiện đúng trình tự, thủ tục tổ chức thi hành án; tổng rà soát việc phân loại án trên 05 năm, án tồn đọng, kéo dài để có giải pháp khắc phục. Tập trung thi hành án liên quan tổ chức tín dụng, ngân hàng, án tham nhũng; chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo đối với các vụ việc theo dõi thi hành án hành chính. Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ; nâng cao kỷ luật kỷ cương, đảm bảo giờ giấc làm việc. Triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, vi phạm, phải quyết tâm trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Thủ trưởng đơn vị phải kiểm soát chặt chẽ tiến độ thi hành án, không khoán trắng cho Chấp hành viên. Triển khai có hiệu quả Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra và tự kiểm tra trong Hệ thống THADS”, thực hiện tốt công tác tự kiểm tra để có giải pháp phòng ngừa hiệu quả. Tiếp tục quan tâm, tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ngành liên quan. Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Mai Lương Khôi cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, ban ngành địa phương đã có phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS để hoàn thành nhiệm vụ, mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan. Với những kết quả đã đạt được, Thứ trưởng Mai Lương Khôi tin tưởng năm 2021 các cơ quan THADS tỉnh Tây Ninh sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh phát biểu chỉ đạo

Biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của các cơ quan THADS tỉnh nhà, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh khẳng định những kết quả tích cực của công tác THADS đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự trong năm 2021 phải bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Sắp xếp, củng cố tổ chức bộ máy, hướng tới triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện đúng quy định pháp luật trong quá trình tổ chức thi hành án, hạn chế mức thấp nhất các vi phạm. Chủ động báo cáo Ban Chỉ đạo THADS các vụ việc có khó khăn, vướng mắc. Mong muốn Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm chỉ đạo đối với công tác THADS tại Tây Ninh, bổ sung thêm biên chế, kinh phí xây dựng trụ sở làm việc, kho vật chứng của các cơ quan THADS. Về phía Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tạo điều kiện để cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện nhiệm vụ thuận lợi và đạt hiệu quả cao nhất. Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, góp phần vào việc phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh trật tự của tỉnh nhà.
 
Đồng chí Võ Xuân Biên - Cục trưởng Cục THADS phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Xuân Biên - Cục trưởng Cục THADS, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh; cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và sự phối hợp của các cơ quan liên quan, ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể công chức và người lao động đối với kết quả công tác THADS năm 2020 đã đạt được. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như: rà soát, phân loại các hạn chế đã được chỉ ra tại chuyên đề tham luận theo nhóm từ đó đề ra giải pháp khắc phục; khẩn trương xây dựng kế hoạch công tác năm 2021, lưu ý các chỉ tiêu được phân bổ; tiếp tục rà soát, xử lý các tang vật tồn đọng.
 
Trương Thị Hồng Hoa

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: