Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

22/12/2016

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
           Chi ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức cho đảng viên và quần chúng cơ quan học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và nghe buổi nói chuyện về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Ngày 09/12/2016, Chi ủy đã tổ chức cho đảng viên và quần chúng xem bài nói chuyện của Giáo sư Hoàng Chí Bảo về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong hơn 03 giờ đồng hồ, cả hội trường đã yên lặng và chăm chú theo dõi bài nói chuyện của Giáo sư về những nét lớn trong cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Toát lên từ bài nói chuyện là một nhân cách lớn Hồ Chí Minh, hiện thân của đạo đức cách mạng sáng ngời, suốt đời gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân.
Các ​câu chuyện hết sức chân thực và cảm động về Bác Hồ của Giáo sư Hoàng Chí Bảo đã không chỉ đem đến cho đảng viên, quần chúng nhiều thông tin quý giá, lần đầu được biết đến mà còn gây xúc động mạnh đối với những người nghe có mặt tại hội trường. Nói về Bác không phải chỉ để ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người mà còn để mỗi đảng viên, quần chúng phấn đấu và học tập theo tư tưởng, tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
Ngày 20/12/2016, đảng viên và quần chúng cơ quan được nghe triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”. Thông qua việc triển khai đã giúp các đảng viên, quần chúng nhận thức một cách đúng đắn, nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết. Từ đó, nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; đồng thời tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết.
Để việc học tập Nghị quyết đạt kết quả, các đảng viên, quần chúng đã thực hiện viết bài thu hoạch về những vấn đề cơ bản, mới và cốt lõi của Nghị quyết đã được giới thiệu tại Hội nghị mà đảng viên, quần chúng tiếp thu được qua học tập nghị quyết, từ đó đề xuất những kiến nghị và biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao.

 
Hồng Hoa

Các tin đã đưa ngày: