Sign In

Ban nội Chính tỉnh ủy Thái Bình Kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban bí thư Trung ương đảng tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình

17/08/2023

Thực hiện Quyết định số 65-QĐ/BNCTU và Kế hoạch số 48-KH/BNCTU, ngày 18/7/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 04- CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Ngày 11/8/2023, Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Đặng Thị Thu Hằng- Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn và các đồng chí trưởng các phòng chuyên môn thuộc Ban Nội chính tỉnh ủy, đại diện các cơ quan: Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình.
Thực hiện các Kế hoạch triển khai thực hiện của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục THADS tỉnh Thái Bình đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-CTHADS ngày 11/8/2023 để triển khai thực hiện Chỉ thị số 04- CT/TW tại các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đặc biệt quan tâm công tác thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Kết quả: từ tháng 7/2021 đến tháng 7/2023 tổng số việc thi hành án đối với các bản án hình sự về tham nhũng, kinh tế là 78 việc tương ứng với số tiền là 13.739.129.000đ, đã thi hành xong: 60 việc ương ứng số tiền 5.531.801.000đ, đình chỉ 02 việc tương ứng với số tiền 6.969.708.000đ.
 

 
Tại buổi làm việc, đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính- Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu ghi nhận kết quả Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đã đạt được trong công tác THADS nói chung và trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW. Đồng thời đồng chí đề nghị lãnh đạo Cục THADS tỉnh Thái Bình tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, của Tỉnh ủy- HĐND- UBND tỉnh; tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 04- CT/TW trong thời gian tiếp theo./.
Hà Thế Anh- Chánh văn phòng 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: