Sign In

Công văn hướng dẫn, triển khai sử dụng, khai thác Bộ pháp điển, đề mục thi hành án dân sự

31/01/2018

Nhằm giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, khai thác và cài đặt Bộ pháp điển nói chung, trong đó có đề mục thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Công văn số 311/TCTHADS-NV3 ngày 26/01/2018 để triển khai trong toàn hệ thống.
Theo đó, ngày 16/01/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-CP phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Tương trợ tư pháp; Văn thư, lưu trữ và 28 đề mục, trong đó có đề mục thi hành án dân sự. Để bảo đảm phát huy giá trị sử dụng của Bộ pháp điển nói chung và kết quả pháp điển đối với đề mục thi hành án dân sự nói riêng, ngày 26/01/2018, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Công văn số 311/TCTHADS-NV3 gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, khai thác và cài đặt Bộ pháp điển. Nội dung Công văn như sau:
1. Bộ pháp điển điện tử được đăng công khai trên môi trường mạng internet giúp cá nhân, tổ chức có thể truy cập, khai thác, sử dụng, tìm kiếm thông tin miễn phí. Hiện nay, Bộ pháp điển điện tử được đăng trên Cổng thông tin điện tử pháp điển (tên miền: phapdien.moj.gov.vn). Cổng thông tin điện tử pháp điển là điểm truy cập duy nhất về công tác pháp điển hệ thống QPPL của Nhà nước trên môi trường mạng, do Nhà nước giữ bản quyền và giao Bộ Tư pháp thống nhất quản lý, duy trì, đăng tải Bộ pháp điển điện tử.
2. Kết quả pháp điển các chủ đề và đề mục đã được Chính phủ phê duyệt, trong đó có đề mục thi hành án dân sự sẽ được cập nhật trong Bộ pháp điển điện tử trên Cổng thông tin điện tử pháp điển. Đối với các đề mục đã được các bộ, ngành thực hiện pháp điển xong nhưng chưa trình Chính phủ thông qua thì được đăng tải tạm thời trong “Mục Kết quả pháp điển đã thẩm định” trên Cổng thông tin điện tử pháp điển.
3. Để giúp các công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống thi hành án dân sự tiếp cận cũng như khai thác hiệu quả Bộ pháp điển nói chung và đề mục thi hành án dân sự nói riêng, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai, giới thiệu đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc biết và sử dụng, khai thác Bộ pháp điển.
Bộ pháp điển điện tử sẽ được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục và Trang thông tin điện tử của các Cục Thi hành án dân sự để thuận tiện trong tra cứu, sử dụng, khai thác (Liên kết link Bộ pháp điển: http://phapdien.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-bo-phap-dien.aspx).
Trong quá trình sử dụng, khai thác Bộ pháp điển, các cá nhân, tổ chức có thể trao đổi, phản ánh, kiến nghị đến Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Điện thoại: 04.62739660) để được hướng dẫn sử dụng cũng như góp ý hoàn thiện Bộ pháp điển.
Nguyễn Thị Kim Quy
Vụ Nghiệp vụ 3 - TCTHADS
File đính kèm


Theo Cổng thông tin điện tử Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp

Các tin đã đưa ngày: