Sign In

Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

30/04/2021

Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
Dịch bệnh Covid – 19 trên thế giới vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, số lượng ca mắc mới và tử vong vẫn tăng ở nhiều nước. Đặc biệt ở một số nước láng giềng có chung đường biên giới với nước ta, dịch bệnh  đang bùng phát mạng trên diện rộng. Thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Tư pháp yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra.
2. Quán triệt công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan đơn vị
Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 01/5.
Hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết, trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, đặc biệt, phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn… theo đúng quy định.
3. Các đơn vị có trụ sở riêng cập nhật, hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch, có biện pháp phù hợp bảo đảm phòng, chống dịch tại cơ quan.
4. Các cơ sở đào tạo chủ động xây dụng các phương án triển khai tổ chức đào tạo phù hợp khi có tình huống dịch phát sinh bảo đảm kế hoạch đào tạo, an toàn cho viên chức, người lao động và người học.
5. Chủ động tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của Chính quyền địa phương.


Theo CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Các tin đã đưa ngày: