Sign In

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình tổ chức họp tổng kêt công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

12/12/2022

Chiều ngày 02/12/2022 ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình tổ chức họp tổng kêt công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
 
Năm 2022, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự  tỉnh và các huyện, thành phố hoạt động hiệu quả, đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các Quy chế phối hợp liên ngành tại địa phương; giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong công tácTHADS; chỉ đạo tổ chức cưỡng chế thành công nhiều vụ việc thi hành án phức tạp, đảm bảo ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, công tác THADS năm 2022 trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được Tổng cục THADS giao.
Năm 2023, Ban chỉ đạo THADS tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp trong THADS nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động THADS; Chỉ đạo các cơ quan THADS phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao.
Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: