Sign In

LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 20/3/2023 ĐẾN NGÀY 24/3/2023

20/03/2023

          LỊCH CÔNG TÁC
 
           Căn cứ vào lịch công tác của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, TU, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo Cục và các hoạt động chính của phòng chuyên môn, tổ chức chính trị xã hội thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa. Văn phòng Cục THADS tỉnh Thanh Hóa sắp xếp lịch công tác từ ngày 20/3/2023 đến ngày 24/03/2022 như sau:
           Thứ 2 (20/3)
          -  Tham dự hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ QH. Thành phần: Phó Cục trưởng Lê Bá Ngàn. Thời gian: 8 giờ 00 phút tại phòng họp tầng 5 trụ sở Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh tại lô 8 MBQH Khu trung tâm hành chính mới, P. Đông Hải TP. Thanh Hóa (lái xe đ/c Minh);
          - Duyệt quyết toán ngân sách các Chi cục. Thành phần: Phòng TCKT .Thời gian: Cả ngày;;
            Thứ 3 (21/3)
          - Duyệt quyết toán ngân sách các Chi cục. Thành phần: Phòng TCKT .Thời gian: Cả ngày;
            Thứ 4 (22/3)
           - Dự hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình MTTQ xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025. Thành phần:  Phó Cục trưởng Dương Thái Sơn. Thời gian: 13 giờ 30 phút tại Trung tâm hội nghị 25 B ( lái xe đ/c Minh);
            - Duyệt quyết toán ngân sách các Chi cục. Thành phần: Phòng TCKT .Thời gian: Cả ngày;;
            Thứ 5 (16/3)
          
    - Hội nghị chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo, phong cách Hồ Chi Minh năm 2023. Thành phần: Lãnh đạo Cục. Thời gian: 7 giờ 30 phút tại Trung tâm hội nghị 25 B của tỉnh (lái xê đ/c Tuấn);
             
 - Hội nghị chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo, phong cách Hồ Chi Minh năm 2023. Thành phần: Toàn thể Công chức, người lao động Cục. Thời gian: 7 giờ 30 phút tại phòng họp trực tuyến tầng 3;
           - Duyệt quyết toán ngân sách các Chi cục. Thành phần: Phòng TCKT .Thời gian: Cả ngày;
              - Làm việc với đoàn kiểm tra Phòng chống tham nhũng của tỉnh. Thành phần: Lãnh đạo Cục, các đ/c trong BCH Đảng bộ Cục, Chủ tịch Công đoàn Cục, Chủ tịch HCCB, Bí thư các chi bộ, Bí thư đoàn thanh niên và các đ/c trưởng phòng chuyên môn Cục, Đ/c phụ trách VP đảng ủy. Thời gian: 14 giờ 30 phút tại phòng họp tầng 3;

            Thứ 6 (17/3)
            
   - Duyệt quyết toán ngân sách các Chi cục. Thành phần: Phòng TCKT .Thời gian: Cả ngày;;
             Ghi chú:
 Lịch làm việc trên nếu có thay đổi, bổ sung Văn phòng Cục Thi hành án  dân sự tỉnh Thanh Hóa sẽ có thông báo sau.
 
TL.CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
                   
 
Lê Minh Hải
Các tin đã đưa ngày: