Sign In

Hoạt động của Cục

Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đối thoại với công dân có khiếu nại, tố cáo

18/06/2024

Chiều ngày 13/6/2024, tại trụ sở UBND xã Định Bình, huyện Yên định, Đại diện Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, Lãnh đạo phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo phối hợp với các ban ngành huyện Yên Định, VKSND huyện, Chi cục THADS huyện và chính quyền địa...

Hoạt động của các Chi cục

THADS Thiệu Hóa: động viên, thuyết phục giao con chưa thành niên thành công

10/06/2024

Bản án có hiệu lực pháp luật tuyên giao cháu Phúc cho anh Lượng, giao cháu Quỳnh cho chị Lan trực tiếp nuôi dưỡng. Tuy nhiên kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật đến nay cháu Phúc vẫn sống cùng mẹ tại Thôn 4, xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa.

Nghiên cứu trao đổi

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THADS thuộc thẩm quyền của Cục THADS tỉnh Thanh Hóa

17/05/2024

Thực tiễn công tác giải quyết KNTC trong lĩnh vực THADS thời gian qua cho thấy đang từng bước đi vào nền nếp và đã có nhiều chuyển biến tích cực: Các văn bản pháp luật tạo cơ sở pháp lý cho việc giải quyết KNTC ngày càng đầy đủ; đội ngũ cán bộ chuyên...

Thông tin khác

Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)

02/05/2024

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành “Đề cương truyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)”. Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền này.