Sign In

ĐẢNG BỘ CỤC THADS TỈNH THANH HÓA LONG TRỌNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020-2025

Hoạt động của Cục

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC năm 2020 tại Cục THADS tỉnh Thanh Hóa

25/11/2020

Nhằm sẵn sàng ứng phó trong trường hợp có sự cố cháy, nổ; thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm về công tác này cho công chức, người lao động, Cục Thi hành án dân sự (THADS) đã phối hợp với Phòng Cảnh...

Hoạt động của các Chi cục

Kiện toàn Ban Chỉ đạo THADS huyện Hậu Lộc

26/11/2020

Chiều ngày 25/11/2020, UBND huyện Hậu Lộc đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 4733/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện.

13/12/2019

Chiều 09/12, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Mai Lương Khôi - Tổng cục trưởng Tổng cục THADS và đồng chí Lê Thị Thìn UVBTV, Phó Chủ tịch UBND,...