Sign In

Đại hội Chi đoàn Cục THADS tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2027

Hoạt động của Cục

Cục THADS tỉnh kiểm tra toàn diện tại Chi cục Thạch Thành

06/06/2024

Ngày 30-31/5/2024, Đoàn kiểm tra của Cục THADS tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Truyền - Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác THADS tại Chi cục Thạch Thành.

Hoạt động của các Chi cục

THADS Thiệu Hóa: động viên, thuyết phục giao con chưa thành niên thành công

10/06/2024

Bản án có hiệu lực pháp luật tuyên giao cháu Phúc cho anh Lượng, giao cháu Quỳnh cho chị Lan trực tiếp nuôi dưỡng. Tuy nhiên kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật đến nay cháu Phúc vẫn sống cùng mẹ tại Thôn 4, xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa.

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THADS thuộc thẩm quyền của Cục THADS tỉnh Thanh Hóa

17/05/2024

Thực tiễn công tác giải quyết KNTC trong lĩnh vực THADS thời gian qua cho thấy đang từng bước đi vào nền nếp và đã có nhiều chuyển biến tích cực: Các văn bản pháp luật tạo cơ sở pháp lý cho việc giải quyết KNTC ngày càng đầy đủ; đội ngũ cán bộ chuyên...

Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)

02/05/2024

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành “Đề cương truyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)”. Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền này.