Sign In

Góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, thi hành án hành chính (11/11/2022)

Ngày 11/11/2022, Cục THADS tỉnh Thanh Hóa có Công văn về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

Nhận diện nguyên nhân khó khăn trong theo dõi thi hành án hành chính (06/06/2022)

Công tác Thi hành án hành chính (THAHC) nói chung, theo dõi THAHC nói riêng thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên công tác này còn nhiều khó khăn do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Bàn về giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết án tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (27/04/2022)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án, trong thời gian qua Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt trên phạm vi toàn tỉnh trong việc tổ chức thi hành án liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng.

Công văn Số 1909/BYT-DP điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần (22/04/2022)

Công văn Số 1909/BYT-DP của Bộ Y tế ban hành ngày
Ngày 15/4/2022, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 1909/BYT-DP về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần

Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng Cao và Nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 04/2022 (15/04/2022)

Ngày 14/4/2022, Cục CNTT-BTP có Công văn số 176/CNTT-HTKT&ATTT cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng Cao và Nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 04/2022.

Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC Quy định về phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành (07/02/2022)

Ngày 29/12/2021, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC Quy định về phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành. Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 25/2/2022, thay thế Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự. Thông tư gồm 3 Chương, 14 Điều, gồm những nội dung chính sau:

Công tác kiểm tra, phê duyệt quyết toán NSNN trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 (13/07/2021)

Theo Thông báo số 1009/TCTHADS-KHTC ngày 30/3/2021 về việc thông báo lịch xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), Cục THADS tỉnh Thanh Hóa có lịch làm việc với đoàn xét duyệt, thẩm định quyết toán của Tổng cục tại Tổng cục THADS hoặc tại Cục THADS tỉnh Thanh Hóa vào các ngày từ 8/6/2021 đến 12/6/2021.

Một số quy định còn vướng mắc của Luật THADS về quyền và nghĩa vụ của người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong trường hợp kê biên, bán đấu giá tài sản đảm bảo của bên bảo lãnh cho khoản tiền vay (05/03/2021)

Bên bảo lãnh cho khoản tiền vay được hiểu là bên bảo lãnh dùng tài sản của mình thế chấp, đảm bảo cho khoản vay của bên vay tiền đối với bên cho vay tiền. Trường hợp đến thời hạn trả tiền mà bên vay tiền không trả được nợ thì bên bảo lãnh có nghĩa vụ trả nợ thay cho bên vay tiền. (Điều 335 BLDS năm 2015). Mối quan hệ bảo lãnh thông thường phát sinh trong quá trình các cá nhân, tổ chức xác lập quan hệ vay tiền đối với các tổ chức tín dụng (Ngân hàng).

Trường hợp chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự do ngân sách nhà nước đảm bảo (27/01/2021)

Theo quy định của pháp luật, chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự có thể do người phải thi hành án, người được thi hành án, do người thứ ba chịu hoặc do ngân sách nhà nước đảm bảo. Trong khi chưa thu được chi phí cưỡng chế thi hành án do các bên chịu, cơ quan thi hành án dân sự thực hiện ứng trước kinh phí cho các chấp hành viên để tổ chức cưỡng chế thi hành án từ nguồn dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền giao cho cơ quan thi hành án dân sự.
 
Các tin đã đưa ngày: