Sign In

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THADS thuộc thẩm quyền của Cục THADS tỉnh Thanh Hóa (17/05/2024)

Thực tiễn công tác giải quyết KNTC trong lĩnh vực THADS thời gian qua cho thấy đang từng bước đi vào nền nếp và đã có nhiều chuyển biến tích cực: Các văn bản pháp luật tạo cơ sở pháp lý cho việc giải quyết KNTC ngày càng đầy đủ; đội ngũ cán bộ chuyên trách có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giúp thủ trưởng cơ quan THADS về công tác giải quyết KNTC từng bước được hình thành; công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về giải quyết KNTC, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức làm công tác giải quyết KNTC và tiếp công dân ngày càng được quan tâm, chú trọng.

Khắc phục tình trạng án tuyên không rõ, gây khó khăn cho việc thi hành án dân sự (24/08/2023)

(Baothanhhoa.vn) - Theo số liệu của Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh, giai đoạn 2017-2022 cơ quan THADS tỉnh đã thụ lý 114.797 việc, với số tiền 12.995 tỷ đồng, trong đó tổng số phải thi hành là 113.392 việc, với 10.940 tỷ đồng. Tính đến ngày 30-7-2023 toàn tỉnh còn 3.354 vụ việc, với tổng số tiền hơn 618 tỷ đồng có điều kiện đang tổ chức thi hành án.

Kế toán nghiệp vụ Thi hành án dân sự - Sự ra đời và phát triển (11/07/2023)

Cơ quan thi hành án dân sự là cơ quan nhà nước có chức năng tổ chức việc thi hành các bản án, quyết định dân sự. Khi bản án, quyết định được đưa ra thi hành, các cơ quan thi hành án có trách nhiệm thi hành đầy đủ, kịp thời, đúng đắn những bản án, quyết định đó. Tổ chức thi hành án là việc hiện thực hóa các phán quyết của Tòa án, đảm bảo sự tôn nghiêm của pháp luật.
 

Góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, thi hành án hành chính (11/11/2022)

Ngày 11/11/2022, Cục THADS tỉnh Thanh Hóa có Công văn về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

Nhận diện nguyên nhân khó khăn trong theo dõi thi hành án hành chính (06/06/2022)

Công tác Thi hành án hành chính (THAHC) nói chung, theo dõi THAHC nói riêng thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên công tác này còn nhiều khó khăn do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Bàn về giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết án tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (27/04/2022)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án, trong thời gian qua Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt trên phạm vi toàn tỉnh trong việc tổ chức thi hành án liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng.

Công văn Số 1909/BYT-DP điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần (22/04/2022)

Công văn Số 1909/BYT-DP của Bộ Y tế ban hành ngày
Ngày 15/4/2022, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 1909/BYT-DP về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần

Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng Cao và Nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 04/2022 (15/04/2022)

Ngày 14/4/2022, Cục CNTT-BTP có Công văn số 176/CNTT-HTKT&ATTT cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng Cao và Nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 04/2022.
Các tin đã đưa ngày: