Sign In

Hoạt động của các Chi cục

Ban Chỉ đạo THADS thị xã Nghi Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, phương hướng 6 tháng cuối năm 2024

23/04/2024

Ngày 19/4/2024, Hội nghị sơ kết hoạt động Ban chỉ đạo THADS thị xã Nghi Sơn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 do đồng chí Mai Sỹ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì.