Sign In

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện giám sát tại Chi cục THADS huyện Bá Thước (02/12/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-HĐND ngày 05/11/2021 của Ban pháp chế HĐND huyện Bá Thước, kế hoạch giám sát hoạt động của các cơ quan Tư pháp. Ngày 30/11/2021 tại Chi cục THADS huyện Bá Thước, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức hoạt động giám sát

VKSN huyện Kiểm sát trực tiếp tại Chi cục THADS huyện Mường Lát (16/11/2021)

Trong 05 ngày làm việc từ ngày 09/11/2021 đến ngày 15/11/2021, VKSND huyện Mường Lát tiến hành kiểm soát trực tiếp tại Chi cục THADS huyện Mường Lát

Chi cục THADS huyện Thạch Thành tổ chức giao con cho cho người được thi hành án thành công (15/11/2021)

Ngày 10/11/2021 Chi cục THADS huyện Thạch Thành kết hợp đại diện chính quyền địa phương, trường THCS Thạch Quảng tổ chức giao con cho người được thi hành án thành công.

Chi cục THADS huyện Nông Cống hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam (12/11/2021)

Ngày 09/11/2021, Chi cục THADS huyện Nông Cống đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung và pháp luật về THADS nói riêng cho cán bộ, công chức các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nông Cống trong thời gian 1/2 ngày

VKSND huyện Bá Thước trực tiếp xác minh các vụ việc chưa có điều kiện thi hành án (11/11/2021)

Ngày 09/11/2021 VKSND huyện Bá Thước đã trực tiếp xác minh các vụ việc chưa có điều kiện thi hành tại xã Lương Ngoại và xã Lương Trung, huyện Bá Thước. Cùng tham gia xác minh có đại diện Chính quyền địa phương hai xã và Chi cục THADS huyện Bá Thước.

Chi cục THADS huyện Bá Thước thực hiện tốt công tác dân vận, giao tài sản thành công (11/11/2021)

Tiếp tục bám sát Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 05/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 21-CT/HU ngày 18/01/2019 của Ban thường vụ Huyện ủy Bá Thước về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính, ngay đầu năm công tác 2022, Chi cục THADS huyện Bá Thước đã đẩy mạnh việc tổ chức thi hành án dân sự.

Chi cục THADS huyện Triệu Sơn kê biên tài sản đảm bảo thi hành án thành công (10/11/2021)

Ngày 29/10/2021 Chi cục THADS huyện Triệu Sơn đã phối hợp với chính quyền địa phương xã Đồng Tiến và các cơ quan ban ngành có liên quan tiến hành cưỡng chế kê biên tài sản của người phải thi hành án để xử lý đảm bảo nghĩa vụ phải thi hành án theo quy định.

Chi cục THADS huyện Lang Chánh tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản thành công (04/11/2021)

Ngày 03/11/2021, Chi cục THADS huyện Lang Chánh đã tổ chức cưỡng chế kiên biên tài sản thành công.

Chi cục THADS huyện Thiệu Hóa tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản thành công (29/10/2021)

Ngày 22/10/2021 Chi cục THADS huyện Thiệu Hóa đã phối hợp với chính quyền địa phương xã Thiệu Trung, phòng kinh tế hạ tầng, phòng TN&MT Phòng Tài chính, Công an huyện và sự tham gia giám sát của VKSND huyện đã tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản của người phải thi hành án để xử lý theo quy định của Pháp luật

Cụm thi đua số 03 tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá công tác THADS, HC năm 2021 (21/10/2021)

Sáng ngày 19/10/2021 tại Chi cụcTHADS huyện Quan Sơn, Cụm thi đua số 3 tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2021.
Các tin đã đưa ngày: