Sign In

Cục trưởng Hoàng Văn Truyền trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tại Chi cục THADS huyện Cẩm Thủy

16/09/2022

Cục trưởng Hoàng Văn Truyền trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tại Chi cục THADS huyện Cẩm Thủy
Tiếp tục quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp, kiên quyết bảo đảm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao trong năm 2022. Chiều ngày 15/9/2022, Cục trưởng Hoàng Văn Truyền đã làm việc trực tiếp với Lãnh đạo và chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cẩm Thủy.
Theo số liệu báo cáo thống kê 11 tháng, Chi cục Cẩm Thủy mới đạt chỉ tiêu 74,03% về việc và 41,54% về tiền. Đây là đơn vị có nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu về việc.
Tại buổi làm việc đồng chí Trịnh Đình Lịch - Chi cục trưởng đã báo cáo về những khó khăn, vướng mắc, tiếp đó các Chấp hành viên chưa hoàn thành chỉ tiêu về việc giải trình cụ thể từng hồ sơ có điều kiện nhưng chưa thi hành.  
Kết luận buổi làm việc đồng chí Cục trưởng Hoàng Văn Truyền chỉ đạo Chi cục Cẩm Thủy trong những ngày còn lại của năm công tác 2022, đơn vị phải quyết tâm nỗ lực và quyết liệt hơn nữa. Yêu cầu đồng chí Chi cục trưởng chỉ đạo và phân công các công chức trong đơn vị giúp Chấp hành viên tiếp tục rà soát các vụ việc đang có điều kiện thi hành án giá trị phải thi hành án thấp để đấu mối, phối hợp ngay với VKSND cùng cấp, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức động viên thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án, kiên quyết áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế tài sản có giá trị bảo đảm đủ cho nghĩa vụ thi hành án nhằm hoàn thành chỉ tiêu về việc; tiếp tục rà soát, phân loại các vụ việc đủ điều kiện ra quyết định chưa có điều kiện thi hành theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thành các nội dung trên trước ngày 26/9/2022.
Cục trưởng sẽ ban hành Kết luận ngay sau ngày làm việc với đơn vị để Chi cục Cẩm Thủy căn cứ triển khai, đấu mối phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc động viên, thuyết phục tự nguyện thi hành án và áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế tài sản.
Thay mặt đơn vị, đồng chí Trịnh Đình Lịch cám ơn sự quan tâm kịp thời và chỉ đạo sát sao của đồng chí Cục trưởng, nghiêm túc tiếp thu các nội dung chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm, cam kết nỗ lực cố gắng và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng nếu đơn vị vẫn không hoàn thành chỉ tiêu về việc.
Tin bài: Đinh Thắng, Trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo

 

Các tin đã đưa ngày: