Sign In

Chi bộ Kiểm tra và giải quyết KNTC tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2022

12/03/2020

Chi bộ Kiểm tra và giải quyết KNTC tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2022
Thực hiện Kế hoạch số 02 – KH/ĐU ngày 27/02/2020 của Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa về việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Ngày 11 tháng 3 năm 2020, Chi bộ Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo đã tổ chức Đại hội với sự tham gia của 07/07 Đảng viên
Về dự và chỉ đạo có đ/c Dương Thái Sơn -  Phí Bí thư Đảng ủy Cục thi hành án tỉnh và sư tham dự của các Bí thư Chi bộ các Phòng chuyên môn thuộc Cục.
Đại hội đã đánh giá được những kết quả đạt được của Chi bộ Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo trong nhiệm kỳ 2017 – 2020. Cụ thể:
    - Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được giải quyết đảm bảo kịp thời, đúng quy định, hằng năm đều đạt kết quả cao, tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt chỉ tiêu của Tổng cục Thi hành án và Quốc hội giao. Việc theo dõi, hướng dẫn các đơn vị trong toàn tỉnh về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đồng bộ và hiệu quả. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, Phòng kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo đã tiếp nhận và giải quyết 388/389 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Hiện không có vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài xác định theo tiêu chí tại Quyết định số 1397/QĐ-TCTHADS ngày 30/12/2016 của Tổng cục THADS.
    - Đối với công tác kiểm tra : Chi bộ luôn chủ động tham mưu lập kế hoạch, kiểm tra công tác thi hành án hằng năm, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Cục kiểm tra công tác thi hành án dân sự trong toàn tỉnh. Công tác kiểm tra luôn được Phòng tham mưu, triển khai và thực hiện theo đúng quy định của quy trình kiểm tra (ban hành kèm theo Quyết định số 83/QĐ-TCTHADS ngày 28/01/2015 của Tổng cục THADS). Việc kiểm tra đảm bảo khách quan, toàn diện nhằm nắm bắt, đánh giá đúng thực trạng các mặt công tác của các Chi cục, từ đó chỉ đạo, chấn chỉnh các mặt tồn tại, hạn chế, tạo điều kiện để các đơn vị hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, Phòng đã tham mưu cho Cục ban hành và triển khai 44 đợt kiểm tra công tác thi hành án trong phạm vi toàn tỉnh.
    - Ngoài công tác chuyên môn thuộc phòng, Chi bộ cũng thường xuyên đôn đốc các Chấp hành viên, Thẩm tra viên thuộc phòng đẩy mạnh hoạt động nghiệp vụ, tích cực tổ chức thi hành các bản án, quyết định theo quy định của pháp luật, thi hành rứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành góp phần nâng cao kết quả thi hành án chung của đơn vị và hoàn thành chỉ tiêu, nhiện vụ thi hành án dân sự của toàn ngành.
       Bên cạnh công tác lãnh đạo chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng chi bộ là nhiệm vụ hàng đầu được Chi bộ tiến hành thường xuyên bằng nhiều hình thức. Các Đảng viên trong Chi bộ luôn chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phát huy quyền làm chủ, tính chủ động sáng tạo của cán bộ, Đảng viên.
Ngoài ra, Chi bộ cũng đã lãnh đạo phòng phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Cục hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Lãnh đạo phân công. Năm 2019 Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo được Bộ Tư pháp công nhận là Tập thể lao động xuất sắc. Năm 2017, 2018, 2019 Tổ Công đoàn Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo đều được Công đoàn Cục biểu dương, 01 đoàn viên Công đoàn được tặng Giấy khen của Công đoàn viên chức tỉnh Thanh Hóa. Cán bộ Đoàn thanh niên của Phòng đều nêu gương đi đầu trong các mặt hoạt động công tác của Cục, góp phần cùng đoàn thanh niên Cục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tuy nhiên, tại Đại hội cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như:  Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tuy được quan tâm đổi mới nhưng phương pháp, cách thức tiến hành vẫn còn đơn điệu; Nội dung và chất lượng các buổi sinh hoạt chưa cao, sinh hoạt chuyên đề chưa được chú trọng.
Từ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế nhiệm kỳ 2017 – 2020, Đại hội Chi bộ đã đưa ra những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022 quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Phòng. Cũng tại Đại hội đ/c Lê Võ Hồng Hạnh – Phó trưởng phòng Phụ trách tiếp tục được bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 với số phiếu 07/07 đ/c, đạt tỷ lê 100% Đảng viên trong Chi bộ.

Đại hội chi bộ Phòng kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo nhiệm kỳ 2020 - 2022 tin tưởng mỗi đảng viên trong chi bộ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại trong nhiệm kỳ qua, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, năng động, sáng tạo. Quyết tâm thực hiện tốt những mục tiêu của Nghị quyết Đại hội chi bộ đề ra góp phần tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục  thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020- 2025./.
Tin bài: Bùi Thị Xuyên, Phòng Kiểm tra & giải quyết KNTC

Các tin đã đưa ngày: