Sign In

Công chức các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về thi hành án dân sự, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

28/12/2020

Công chức các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về thi hành án dân sự, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Ngày 24/12/2020 công chức cơ quan thi hành án dân sự 2 cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tham dự Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về thi hành án dân sự, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo do Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức theo hình thức trực tuyến.
     Thực hiện Giấy triệu tập số 246/GTT-TCTHADS ngày 11/12/2020 của Tổng Cục Thi hành án dân sự, ngày 24/12/2020 các đại biểu của các cơ quan Thi hành án dân sự trên đại bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham gia trực tuyến Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về thi hành án dân sự, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo do Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức.
   
  
Các đại biểu tham gia lớp tập huấn

     Thành phần tham dự lớp bồi dưỡng bao gồm: lãnh đạo phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự; lãnh đạo phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo; lãnh đạo phụ trách công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của các Chi cục; Chấp hành viên, Thẩm tra viên của Cục, các Chi cục trực thuộc.

     Chương trình của lớp bồi dưỡng được Tổng cục Thi hành án dân sự và các đơn vị liên quan chuẩn bị với 5 chuyên đề (1. Các vi phạm được phát hiện thông qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại , tố cáo và giải pháp khắc phục; 2. Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo; 3. Những điểm mới và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra trong thi hành án dân sự; 4. Lập và quản lý hồ sơ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, theo dõi đơn thư, kiến nghị, phản ánh; 5. Quy trình, thủ tục, kỹ năng lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án). Nội dung các chuyên đề đã bao quát được hầu hết các vấn đề liên quan đến công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại. Nội dung chương trình chủ yếu tập trung chuyên sâu vào kỹ năng xử lý tình huống trong thực tế. Trải qua 1 ngày tham gia lớp bồi dưỡng, các đại biểu đã được nghe và tiếp thu các kiến thức bổ ích, góp phần cũng cố kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong công tác thi hành án dân sự.
     
     Kết thúc Lớp bồi dưỡng, các đại biểu tham dự đều nhận định tốt về chất lượng của Lớp Bồi dưỡng đã đáp ứng được sự mong mỏi của các cơ quan thi hành án dân sự địa phương, đồng thời mong muốn Tổng cục Thi hành án dân sự thường xuyên mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo cho những người làm công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự nhằm nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ sở. Qua đó, hạn chế sai sót trong quá trình giải quyết, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật./.
                                                                    Văn phòng Cục THADS tỉnh.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: