Sign In

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về Thi hành án dân sự, công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý và tiêu hủy vật chứng, tài sản tạm giữ trong Thi hành án dân sự do Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức.

28/12/2020

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về Thi hành án dân sự, công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý và tiêu hủy vật chứng, tài sản tạm giữ trong Thi hành án dân sự do Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức.
Ngày 25/12/2020 công chức cơ quan thi hành án dân sự 2 cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tham dự Lớp bồi dưỡng chuyên sâu về thi hành án dân sự, công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý tiêu hủy vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự do Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức bằng hình thức trực tuyến. 
     Thực hiện Giấy triệu tập số 247/GTT-TCTHADS ngày 11/12/2020 của Tổng Cục Thi hành án dân sự, ngày 25/12/2020 các đại biểu của các cơ quan Thi hành án dân sự trên đại bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham gia trực tuyến Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về Thi hành án dân sự, công tác tiếp nhận, quản lý và xử lý vật chứng do Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức.
   

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn
  
     Tham dự lớp bồi dưỡng có đồng chí Phan Thanh Hải – Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì điểm cầu; lãnh đạo Văn phòng, phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự, lãnh đạo các Chi cục trực thuộc; các Chấp hành viên, kế toán, thủ kho, công chức phụ trách tham mưu công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý và tiêu hủy vật chứng của các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.
   

     Tổng cục Thi hành án dân sự đã xây dựng nội dung chương trình chi tiết với các chuyên đề cụ thể, tập trung chuyên sâu vào quy trình thủ tục thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý và tiêu hủy vật chứng. Trải qua 1 ngày tham gia lớp bồi dưỡng, công chức tham gia đã được lĩnh hội nhiều kiến thức bổ ích, góp phần nâng cao trình độ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị.

     Các đại biểu tham dự đánh giá cao về chất lượng của Lớp Bồi dưỡng, đồng thời mong muốn Tổng cục Thi hành án dân sự thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu như thế này cho những người làm công tác tiếp nhận, quản lý và xử lý vật chứng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và hạn chế sai sót trong quá trình xử lý công việc./.
                                                                            Văn phòng Cục THADS tỉnh.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: