Sign In

Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023- 2028.

21/04/2023

Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023- 2028.
Chiều ngày 13/4/2023, Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023- 2028. Dự Đại hội có đồng chí Hồ Thị Thảo – Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện; đồng chí Hồ Ngọc Minh - Bí Thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện; Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và toàn thể các đoàn viên Công đoàn Chi cục THADSD huyện.
    Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2016 - 2023, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Chi cục THADS, tham gia ý kiến về những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới.
  
  
    Theo đó, nhiệm kỳ 2016-2023, Công đoàn cơ sở Chi cục THADS huyện đã tích cực phối hợp với lãnh đạo cơ quan tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa chính trị như: tổ chức cho đoàn viên công đoàn học tập, nghiên cứu các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy và Công đoàn cấp trên; tổ chức giáo dục truyền thống lịch sử, hoạt động nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các sinh hoạt tập thể khác nhằm tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đoàn viên. Đồng thời quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho công chức, người lao động trong đơn vị. Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động bởi vì Ban chấp hành Công đoàn Chi cục THADS huyện đều là kiêm nhiệm nên đôi lúc hoạt động chưa mang tính chuyên nghiệp. Công tác THADS ngày càng nặng nề, khối lượng công việc ngày càng tăng, tính chất ngày càng đa dạng, phức tạp cộng với chỉ tiêu được giao năm sau cao hơn năm trước nên các đồng chí trong Ban chấp hành kiêm nhiệm phải tập trung nhiều thời gian, công sức cho công tác chuyên môn và chưa dành thời gian thỏa đáng cho công tác công đoàn. Công tác tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách còn chưa kịp thời...
  
  
     Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn cơ sở Chi cục THADS huyện đã đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể, đó là: Giữ vững danh hiệu Công đoàn vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm trở lên; Phấn đấu  100% đoàn viên trở lên đạt danh hiệu đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Phấn đấu 100% Công chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến; Phấn đấu 100% CC, NLĐ đăng ký thực hiện tốt và có chương trình hành động cụ thể về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết số 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; Phấn đấu 100%  nữ công chức, người lao động đạt danh hiệu phụ nữ “ Giỏi việc nước - đảm việc nhà”.
     Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hồ Thị Thảo – Huyện Ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện và lãnh đạo Chi cục THADS huyện đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn cơ sở Chi cục đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị: trong nhiệm kỳ 2023- 2028, Công đoàn cơ sở Chi cục THADS huyện cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tổ chức hiệu quả các phong trào do Công đoàn cấp trên và cơ quan phát động; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để vận động, tập hợp cán bộ, đoàn viên và phát triển tổ chức ngày càng vững mạnh.
 
     Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, Đại hội đã bầu Chủ tịch CĐCS Chi cục THADS huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028; bầu 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.
  

Huỳnh Kim Bình – Chi cục THADS huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các tin đã đưa ngày: