Sign In

TỔNG KẾT HỘI THI CƠ QUAN, PHÒNG LÀM VIỆC XANH, SẠCH, SÁNG TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ HUẾ (LẦN THỨ NHẤT) (22/01/2022)

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-CĐTHA ngày 14/01/2022 của Ban chấp hành Công đoàn về việc tổ chức Hội thi cơ quan, phòng làm việc “xanh, sạch, sáng” lần thứ nhất, Chiều ngày 21/01/2022, Ban tổ chức hội thi đã tiến hành trao giải cho 3 tập thể và một cá nhân có thành tích trong phòng trào xây dựng cơ quan, phòng làm việc xanh, sạch sáng.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền giao tài sản thành công vụ Trần Thị Vui - Trần Văn Hải, Nguyễn Thị Hường, địa chỉ: Tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (16/12/2021)

Ngày 15/12/2021, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền tổ chức bàn giao tài sản vụ Trần Thị Vui - Trần Văn Hải, Nguyễn Thị Hường, địa chỉ: Tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tích cực xây dựng môi trường cơ quan xanh – sạch – sáng (19/07/2021)

Trong thời gian qua, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế đã tích cực triển khai các phong trào thi đua, đặc biệt là triển khai phong trào xây dựng môi trường sống và làm việc văn minh.
Các tin đã đưa ngày: