Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Linh, Pháp (CHV Trần Văn Viên) (01/12/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy,  tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Linh, Pháp (CHV Trần Văn Viên). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 32/TB-CCTHADS ngày 28/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Hà Văn Mạnh (CHV Trần Thị Kim Tuyến) (29/11/2023)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Hà Văn Mạnh (CHV Trần Thị Kim Tuyến). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 30/TB-THADS ngày 27/11/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Công Thưởng- Phạm Thị Mỹ Nhỏ (CHV Trần Văn Dũng) (29/11/2023)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Công Thưởng- Phạm Thị Mỹ Nhỏ (CHV Trần Văn Dũng). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 29/TB-THADS ngày 27/11/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH MTV xăng dầu Tâm Nhựt Phát (tài sản Nguyễn Thị Mộng Thu) (CHV Trương Thị Kim Quyên) (29/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước,  tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH MTV xăng dầu Tâm Nhựt Phát (tài sản Nguyễn Thị Mộng Thu) (CHV Trương Thị Kim Quyên). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 64/TB-THADS ngày 28/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH MTV xăng dầu Tâm Nhựt Phát (CHV Trương Thị Kim Quyên) (29/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước,  tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Công ty TNHH MTV xăng dầu Tâm Nhựt Phát (CHV Trương Thị Kim Quyên). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 65/TB-THADS ngày 28/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Hồ Thị Én; vụ Đoàn Công Trường (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (28/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Hồ Thị Én; vụ Đoàn Công Trường (CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo các tập tin “Thông báo số 146/TB-CCTHADS; 147/TB-CCTHADS ngày 27/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Văn Lợi- Trần Thị Hiền(CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (28/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Văn Lợi- Trần Thị Hiền(CHV Nguyễn Hoàng Vũ). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 148/TB-CCTHADS ngày 27/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Kiều Nga (CHV Phan Hoàng Giang) (28/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Kiều Nga (CHV Phan Hoàng Giang). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 37/TB-CCTHADS ngày 28/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản lần 2 để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thành Trãi (CHV Trần Thị Thu Bình) (28/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc bán đấu giá tài sản lần 2 để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thành Trãi (CHV Trần Thị Thu Bình). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 73/TB-THADS ngày 27/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Kim Ngân (CHV Phạm Văn Tâm) (28/11/2023)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự vụ Nguyễn Thị Kim Ngân (CHV Phạm Văn Tâm). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 67/TB-CCTHADS ngày 28/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: