Sign In

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên (04 vụ), gồm: vụ ông Võ Văn Hùng; vụ ông Trần Thanh Phong; vụ ông Văn Công Biền và vụ ông Huỳnh Văn Lực (CHV Nguyễn Hoàng Vũ)

19/08/2022

Các tin đã đưa ngày: