Sign In

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự (03 vụ), gồm: vụ bà Võ Thị Tuyết Nga; vụ ông Trần Văn Hoá và vụ bà Đỗ Thị Sạch (CHV Nguyễn Hoàng Vũ)

08/09/2022

Các tin đã đưa ngày: