Sign In

Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành dân sự (02 vụ), gồm: vụ ông Nguyễn Khắc Nghĩa và bà Trần Ngọc Thuý Lan (lần 5) và vụ bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (lần 2). (CHV Trần Thị Thu Bình)

24/10/2022

Các tin đã đưa ngày: