Sign In

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản hộ ông Phạm Văn Mẫm

15/08/2018

Chấp hành viên Cục thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung sau:
a) Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang do ông Đỗ Văn Nghĩa, chức vụ Chấp hành viên thực hiện.
b) Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất có diện tích đo đạc thực tế là 2.431,9 m2 (diện tích theo Giấy chứng nhận là 2.483 m2), loại đất lúa, thửa số 284, tờ bản đồ số 04, tọa lạc tại ấp Trung, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh tiền Giang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00503 ngày 24/6/1997 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành cấp cho hộ ông Phạm Văn Mẫm.
c) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 248.950.000 đồng (hai trăm bốn mươi tám triệu, chin trăm năm mươi ngàn đồng)
d) Hồ sơ tham gia bao gồm các tài liệu chứng minh Tổ chức bán đấu giá tài sản có các tiêu chí sau:
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín về bán đấu giá tài sản;
- Mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
đ) Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: từ ngày thông báo đến hết ngày 21 tháng 8 năm 2018; địa điềm nộp hồ sơ: tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang (số 19A Rạch Gầm, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)
Các tin đã đưa ngày: