Sign In

Chi cục THADS H. Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo thi hành dân sự (02 vụ), gồm: vụ bà Võ Thị Tuyết Nga và vụ ông Võ Văn Ép, bà Đào Thị Thu (CHV Nguyễn Hoàng Vũ)

02/03/2023

Các tin đã đưa ngày: