Sign In

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

09/06/2020

Sáng ngày 05/6/2020, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Văn Khảo - Ủy viên Ban Thường vụ Thị uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Cai Lậy.
Đại hội Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020, các Chương trình, kế hoạch công tác của Chi bộ nhiệm kỳ qua đã đề ra. Đại hội đã gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ với thực hiện Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Đại hội cũng xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp cơ bản của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên các mặt: Chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phù hợp với đường lối, quan điểm của Đảng và tình hình cụ thể của Chi bộ.
 
Phát biểu tại Đại hội đồng chí Đặng Văn Khảo - Ủy viên Ban Thường vụ Thị uỷ - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Cai Lậy đã biểu dương những thành tích mà Chi bộ đã đạt được và chúc mừng thành công của Đại hội. Đề nghị tập thể Chi bộ Chi cục trong nhiệm kỳ mới cần phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng thi hành các bản án đúng quy định của pháp luật, đảm bảo kịp thời chính xác và quan tâm đặc biệt công tác xây dựng Đảng; cán bộ Đảng viên trong Chi bộ cần đẩy mạnh việc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả, đồng chí Lê Tấn Hưng - Chi cục trưởng được bầu giữ chức danh Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2025 với phiếu tỷ lệ tín nhiệm đạt 100%. Đại hội đã bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Cai Lậy lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 01 đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết./.
 
 
 LÊ TẤN HƯNG - Chi cục THADS thị xã Cai Lậy.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: