Sign In

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỊ XÃ CAI LẬY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THEO DÕI THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH NĂM 2023

03/01/2023

Ngày 29/12/2022, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy tổ chức hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi án hành chính năm 2023 trên địa bàn thị xã Cai Lậy. 
Đồng chí Nguyễn Thanh Vũ - Chi cục trưởng, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy đã triển khai toàn văn Quyết định số 1589/QĐ-CTHADS ngày 23/12/2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Đồng chí Lê Văn Thái Ngọc - Phó Chi cục trưởng thay mặt Ban lãnh đạo Chi cục triển khai quyết định phân công nhiệm vụ cho từng công chức, người lao động của đơn vị, quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho từng chấp hành viên và các bộ phận có liên quan.

Ảnh: Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023 
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Vũ - Chi cục trưởng đã yêu cầu các Chấp hành viên và các bộ phận có liên quan đến việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ được giao phải chủ động xây dựng kế hoạch công tác, đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm công tác, bám sát các giải pháp thực hiện đã được ban hành tại Phụ lục 3 kèm theo Quyết định số 1395/QĐ-TCTHADS ngày 14/12/2022 của Tổng Cục Thi hành án dân sự và Chương trình công tác trọng tâm thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Ban lãnh đạo cùng toàn thể công chức, người lao động của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang giao trong năm 2023.
 
Thanh Vũ - Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: