Sign In

Tổng cục Thi hành án dân sự kiểm tra chuyên đề về công tác bồi thường nhà nước, đảm bảo tài chính, công tác thi hành án hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang

04/08/2017

Tổng cục Thi hành án dân sự kiểm tra chuyên đề về công tác bồi thường nhà nước, đảm bảo tài chính, công tác thi hành án hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang
Thực hiện Quyết định số 775/QĐ-TCTHADS ngày 19/7/2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự và Kế hoạch kiểm tra số 2641/KH-TCTHADS ngày 19/7/2017 của Đoàn kiểm tra Tổng cục Thi hành án dân sự kiểm tra chuyên đê về công tác bồi thường nhà nước, đảm bảo tài chính, công tác thi hành án hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự tại tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp.
Ngày 31/7/2017, Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Giang – Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 3 làm Trưởng đoàn, tham gia Đoàn kiểm tra còn có đồng chí Trần Phương Hồng – Phó Vụ trưởng vụ Nghiệp vụ 3, đồng chí Nguyễn Thị Kim Quy – Thẩm tra viên Vụ Nghiệp vụ 3, đồng chí Nguyễn Đại Dương – Chuyên viên Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin, đồng chí Trần Mai Phương – Chuyên viên Vụ nghiệp vụ 3, Tổng cục Thi hành án dân sự đã làm việc tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang và Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang; Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho và các đồng chí có liên quan theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.
Tại buổi làm việc, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang đã báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ từ ngày 01/10/2016 đến ngày 28/7/2017. Qua báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang, Đoàn kiểm tra đánh giá cao về công tác chuẩn bị của Cục Thi hành án dân sự, qua đó Đoàn kiểm tra muốn làm rõ hơn một số vụ việc cụ thể và cách thức triển khai các nhiệm vụ.
Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra, đồng chí Phạm Văn Hân, Cục trưởng chỉ đạo các phòng chuyên môn cung cấp đầy đủ các tài liệu bổ sung theo yêu cầu, đồng thời đồng chí mong muốn được Đoàn kiểm tra chỉ ra những thiếu sót, hạn chế để kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự của Cục trong thời gian tới.
Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Giang, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 3, Trưởng Đoàn kiểm tra đã quán triệt, đề nghị các thành viên Đoàn kiểm tra bám sát Kế hoạch, kiểm tra đảm bảo khách quan, minh bạch, đúng pháp luật và không làm ảnh hưởng, xáo trộn đến hoạt động của đơn vị kiểm tra đồng thời đồng chí cũng đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.
Theo Kế hoạch, từ ngày 31/7/2016 đến hết ngày 01/8/2016, Đoàn kiểm tra sẽ kết thúc kiểm tra tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành.
Dương Nguyễn

Tác giả ảnh: Dương Nguyễn
Theo http://thads.moj.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: