Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TIỀN GIANG HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN LẦN THỨ II GIAI ĐOẠN 2015-2020

26/05/2020

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TIỀN GIANG HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN LẦN THỨ II GIAI ĐOẠN 2015-2020
Ngày 26/5/2020, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II giai đoạn 2015-2020. Tham dự Hội nghị có Đ/c Phạm Văn Hân, Cục trưởng, các Đ/c lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo 11 Chi cục THADS trên địa bàn tỉnh và hơn 40 công chức đại diện cho hơn 200 công chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan THADS tỉnh Tiền Giang.
 Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021-2025 và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025.

Hình 1. Lãnh đạo dự và chỉ đạo Hội nghị.
Đồng thời, tại Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019, cụ thể:
- Trao Giấy chứng nhận Tập thể lao động xuất sắc năm 2019 cho 06 tập thể;
- Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp năm 2019 cho 01 tập thể và 04 cá nhân;
- Trao Cờ thi đua ngành Tư pháp năm 2019 cho 02 tập thể;
- Trao Giấy chứng nhận Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp năm 2019 cho 01 cá nhân;
 

Hình 2. Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.
 
 
- Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp năm 2019 cho 01 cá nhân.Đặc biệt, Hội nghị đã biểu dương và trao tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 07 cá nhân là điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015-2020. Đây là những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, có đóng  góp tích cực cho ngành THADS tỉnh Tiền Giang trong giai đoạn 2015-2020.

Hình 3. Đồng chí Nguyễn Thanh Danh, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Cai Lậy, nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”.
 
Hội nghị cũng đã thông qua danh sách cử Đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V gồm 03 đồng chí.

Hình 4. Đ/c Phạm Văn Hân - Cục trưởng Cục THADS phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đ/c Phạm Văn Hân, Cục trưởng đã ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà các cơ quan THADS trong toàn tỉnh đã đạt được trong giai đoạn 2015-2020. Đồng thời, đề nghị tập thể, cá nhân công chức, người lao động trong toàn ngành tiếp tục phấn đấu, khắc phục khó khăn, phát huy những ưu điểm để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao trong năm 2020 và giai đoạn 2020-2025./.
Kim Hà – Hồng Ngọc – Nhựt Nam

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: