Sign In

Tiền Giang: Tổ chức Công bố Quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp năm 2019

21/02/2019

Tiền Giang: Tổ chức Công bố Quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp năm 2019
Ngày 21/02/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang tổ chức Công bố, trao Quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp đối với 04 đồng chí được Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định bổ nhiệm.
Đến dự buổi Công bố, trao quyết định có đồng chí Trần Minh Tuấn, đồng chí Đỗ Chung Thủy – Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang; các đồng chí Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, cán bộ, công chức thuộc Cục và các đồng chí được bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp.
Sau khi nhận quyết định, đồng chí Nguyễn Ngọc Tĩnh, đại diện cho các đồng chí được bổ nhiệm cám ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng Cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang. Đồng chí hứa trên cương vị mới sẽ quyết tâm giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, cùng tập thể lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành Thi hành án dân sự, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các đồng chí được bổ nhiệm cũng nêu cao quyết tâm gương mẫu trong đạo đức, lối sống, tận tâm với công việc, phấn đấu vượt mọi khó khăn, trở ngại, kiên trì thực hiện và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Trần Minh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh thay mặt Lãnh đạo Cục chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm chức danh Chấp hành viên sơ cấp trong đợt này. Đồng chí nhấn mạnh đây là niềm vinh dự đồng thời cũng là yêu cầu trách nhiệm cao hơn đối với mỗi đồng chí trước Đảng, Nhà nước và trước Ngành Tư pháp. Đồng chí mong rằng từng cán bộ được bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và nhiệm vụ được phân công; rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, đề cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc và kỷ luật công tác. Trên cương vị mới sẽ phát huy kiến thức được trang bị cùng với các đồng chí trong đơn vị quyết tâm hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch công tác cấp trên giao, góp phần xây dựng ngành Thi hành án dân sự ngày càng phát triển vững mạnh.
Quốc Hùng

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: