Sign In

Chi Cục Thi hành án Quận 7 quyết tâm đoàn kết, thống nhất vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

04/01/2022

Chi Cục Thi hành án Quận 7 quyết tâm đoàn kết, thống nhất vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Năm 2021, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) Quận 7 đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, của Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh, Quận ủy, UBND Quận. Cùng với sự đổi mới, linh hoạt trong quản lý điều hành của lãnh đạo Chi cục, đặc biệt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và quản lý hồ sơ thi hành án, đồng thời chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, toàn thể công chức, người lao động Chi cục THADS Quận 7 đã quyết tâm đoàn kết, thống nhất vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2021 Chi Cục THADS Quận 7 được công nhận là Tập thể Lao động xuất sắc, được ngành Tư pháp tặng Cờ thi đua.
Trong năm 2021, Quận 7 đã giải quyết  2.770 việc, trong đó số cũ chuyển sang 1230 việc,  số thụ lý mới 1540 việc. Tổng số tiền giải quyết 2.554.416.771 nghìn đồng, trong đó số cũ chuyển sang 1.447.527.582 nghìn đồng, số thụ lý mới 1.106.889.189 nghìn đồng. Cùng với đó, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo luôn thực hiện đúng trình tự, thủ tục và quy trình, không để tình trạng tồn đọng đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài. Công tác chỉ đạo, phối hợp trong hoạt động thi hành án cũng được đặc biệt chú trọng. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự quận chỉ đạo các vụ việc cưỡng chế có tính chất phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, giúp Ban chỉ đạo thi hành án kịp thời chỉ đạo tháo gỡ được nhiều vướng mắc khó khăn;

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Khối lượng việc, tiền còn tồn lớn, chưa có điều kiện thi hành. Công tác phối hợp tại một số nơi, trong một số thời điểm còn thiếu sự nhịp nhàng, thụ động dẫn đến một số cơ quan, tổ chức chậm cung cấp thông tin, châm phối hợp xác minh nên việc thi hành án không thực hiện đúng thời hạn theo quy định.
Năm 2022, được dự báo sẽ gặp khó khăn nhiều hơn năm trước do tình hình Covid - 19 vẫn đang diễn biến phức tạp với những biến thể chưa tiên lượng trước, do vậy công tác phòng chống dịch cần tập trung hơn nữa. Khi tình hình kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất, kinh doanh đình trệ sẽ ảnh hưởng nhiều tới khả năng tự nguyện thi hành án. Để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong tình hình bình thường mới, Quận 7 luôn xác định toàn thể công chức, người lao động phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng hết sức vì nhiệm vụ chung, trên tinh thần vừa phòng chống dịch vừa hoàn thành nhiệm vụ, tập trung vào công tác phối hợp xác minh, phân loại, chuyển sổ theo dõi riêng; Không để việc có điều kiện thi hành án kéo dài; Tập trung giải quyết các vụ việc có giá trị lớn; Giải quyết có hiệu quả án tín dụng, Ngân hàng, tham nhũng, kinh tế; Tăng cường công tác xét miễn, giảm thi hành án; Đảm bảo duy trì tiến độ ngay từ đầu năm, thực hiện tốt phong trào thi đua 90 ngày do UBND thành phố Hồ Chí Minh phát động.
 
Mặc dù tình hình trước mắt còn rất nhiệu khó khăn, nhưng với sự chung sức, đồng lòng của lãnh đạo và toàn thể cán bộ công chức của Chi cục THADS Quận 7. Tin rằng với tinh thần tự giác vướt khó, phát huy truyền thống của đơn vị, năm 2022 Quận 7 sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.
                                                                                                              Nguyễn Hồng Minh
 
 

Các tin đã đưa ngày: