Sign In

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUẬN 1 THAM GIA HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI ĐỊA PHƯƠNG

30/09/2021

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUẬN 1 THAM GIA HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện theo tinh thần kêu gọi của Thành ủy, Cục Thi hành án dân sự Thành phố, nhằm tăng cường nguồn nhân lực để hỗ trợ chính quyền địa phương, với quyết tâm cao, chung sức, đồng lòng cùng cộng đồng ngăn chặn, ứng phó và sẵn sàng tham gia chống dịch, Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1 đã bố trí lực lượng công chức, người lao động tham gia hỗ trợ công tác hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa bàn Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi cục đã phối hợp với Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 quán triệt đến lực lượng hỗ trợ các công việc cũng như yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch.
Trong thời gian thực hiện các biện pháp tăng cường giãn cách xã hội từ ngày 23/8 đến ngày 06/9/2021, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, lực lượng tham gia hỗ trợ cùng chính quyền địa phương sẽ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: trực chốt kiểm soát phòng chống dịch,  “đi chợ hộ”, phân phối nhu yếu phẩm trực tiếp đến người dân, trao “túi an sinh”, chăm lo các khoản tiền hỗ trợ kịp thời cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn, nhập liệu dữ liệu tiêm chủng ngừa Covid-19…

.  

Với tinh thần xung kích, nhiệt huyết của mình, tất cả công chức, người lao động Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1 quyết tâm cố gắng, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, cùng chính quyền địa phương đảm bảo an sinh xã hội, lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu để người dân trên địa bàn yên tâm chống dịch góp phần kiểm soát được sự bùng phát của dịch bệnh trên địa bàn Thành phố trước ngày 15/9/2021.

                                                                                                                                  Hữu Tài
 

Các tin đã đưa ngày: