Sign In

Tân Bình: Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

26/01/2022

Tân Bình: Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
Trong  năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó Cấp ủy Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình đã kịp thời triển khai những quy định của Đảng, chính quyền về công tác phòng, chống dịch, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nên trong năm 2021, Cấp ủy chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan thành một khối thống nhất, đoàn kết, chung sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phối hợp cùng chính quyền địa phương quan tâm đến đời sống nhân dân trong lúc khó khăn, góp phần quan trọng đẩy lùi dịch bệnh, tạo được lòng tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tiếp tục phát triển kinh tế và từng bước đưa cuộc sống người dân chuyển sang thích ứng dần với dịch Covid-19.
Để gìn giữ và phát huy khối đoàn kết nội bộ, minh bạch, khách quan trong các mặt hoạt động, lãnh đạo đơn vị luôn coi trọng việc xây dựng Quy chế dân chủ và hàng năm ban hành kế hoạch triển khai đến công chức, người lao động; Công đoàn, đoàn Thanh niên và công chức thường xuyên giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, đề xuất lãnh đạo đơn vị biểu dương cá nhân thực hiện tốt và giám sát việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót tồn tại năm cũ.
Việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thi hành án dân sự. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thi hành án dân sự, xử lý những hành vi cản trở thực hiện quy chế dân chủ, người có hành vi trả thù, trù dập người khiếu nại, tố cáo theo quy định.

 

 
Thủ trưởng cơ quan công khai các mặt hoạt động của đơn vị, các chế độ, chính sách để công chức, người lao động thực hiện và tham gia giám sát. Hàng năm, lãnh đạo đơn vị luôn chủ động rà soát, bổ sung, điều chỉnh qua đó tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nội bộ đơn vị. Lãnh đạo luôn quan tâm giải quyết các chế độ, chính sách cho cán bộ công chức, người lao động như phụ cấp độc hại, khen thưởng đột xuất. Chỉ đạo kịp thời làm các thủ tục nâng lương niên hạn, trước niên hạn, hưu trí.
Thực hiện việc công khai tài chính hàng tháng, quý, năm bao gồm kinh phí hoạt động hàng năm: nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn tài chính khác; quyết toán kinh phí hàng năm của cơ quan, công khai các khoản chi liên quan đến việc mua sắm tài sản trang thiết bị của cơ quan trong hội nghị cán bộ, công chức hàng năm, đồng thời niêm yết tại bảng tin cơ quan. Kịp thời giải đáp mọi thắc mắc của công chức, người lao động trên tinh thần cầu thị, tiếp thu để sửa chữa, khắc phục nếu có thiếu sót. Thông tin được niêm yết cụ thể, chi tiết, rõ ràng không chung chung, mập mờ, khó hiểu.
Thông tin đến công chức, người lao động cơ quan các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến hoạt động thi hành án; kế hoạch công tác năm, quý, tháng; các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan đã có kết luận, bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định; kết quả tiếp thu ý kiến của công chức, người lao động và các văn bản điều hành của cơ quan quản lý cấp trên. Thực hiện công khai dân chủ về công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm, thay đổi chức danh, vị trí làm việc, khen thưởng, kỷ luật công chức người lao động theo quy định.

 

 
Ban Thanh tra nhân dân, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên đã hoạt động có hiệu quả trong việc giám sát việc thực hiện quy chế như việc niêm yết thông tin, việc thực hiện cam kết, mục tiêu đề ra của lãnh đạo cơ quan. Công chức, người lao động thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, bàn bạc và quyết định trực tiếp những vấn đề được quy định trong Luật lao động và Quy chế thực hiên dân chủ cơ sở.
Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo việc niêm yết công khai thủ tục giải quyết việc thi hành án, nội quy tiếp công dân, thu, chi các loại phí. Phân công công chức có đủ năng lực, phẩm chất để tiếp công dân. Bố trí phòng tiếp công dân thuận tiện và đầy đủ tiện nghi theo quy định, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo phản ánh, đề nghị một cửa nhanh gọn, công khai số điện thoại đường dây nóng. Tuyệt đối không gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, cơ quan tổ chức khác đến liên hệ công tác. Đảm bảo giữ bí mật nhà nước, giữ bí mật cho người tố cáo theo quy định.
Việc thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan được gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn đồng thời phát động phong trào đoàn kết xây dựng cơ quan, chi bộ trong sạch vững mạnh, phòng trào thi đua dân vận khéo, phong trào tiết kiệm nuôi heo đất nghĩa tình; Công khai trong công tác tài chính, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng theo quy định.
Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở là nền tảng để các hoạt động của Chi cục đi vào nề nếp, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Năm 2021, Chi cục đã được Ủy ban nhân dân quận Tân Bình tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác Quy chế dân chủ cơ sở; được được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Cờ thi đua ngành Tư pháp.
Chi cục đã đã tổ chức đánh giá khách quan, toàn diện quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn tồn tại một số hạn chế như: hoạt động của Ban thanh tra nhân dân chưa chủ động trong việc giám sát các mặt hoạt động của cơ quan; một số nội dung của các đoàn thể chưa năng động, thích ứng nhanh với tình hình mới, công tác tuyên truyền vận động chưa có sức hấp dẫn để lôi kéo đông đảo quần chúng tham gia.
 

 
Trong năm công tác 2022, Chi cục tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong việc triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 30-CT/TW và Nghị định số 149/NĐ-CP về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở kết hợp với cải cách thủ tục hành chính, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, cơ quan khi giải quyết những vấn đề phát sinh trong cơ quan và cần quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và các vụ việc bức xúc phát sinh từ cơ sở. Xây dựng kế hoạch trên cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời phải phát huy cao hơn nữa vai trò của người đứng đầu, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao.
                                                                                              Chi cục THADS Quận Tân Bình
       

Các tin đã đưa ngày: