Sign In

Chi cục THADS quận Tân Bình đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

09/10/2020

Chi cục THADS quận Tân Bình đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Hưởng ứng đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (từ ngày 08/3/2020 đến ngày 23/9/2020) do Quận ủy Tân Bình phát động, Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình đã xây dựng Kế hoạch số 2082/KH-CCTHADS ngày 24/3/2020 về phát động phong trào thi đua, triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút được sự tham gia của tập thể công chức, người lao động đơn vị. Trong đó xác định trọng tâm là công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục xây dựng môi trường, văn hóa công sở xanh, sạch, thân thiện; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức Thi hành án dân sự, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được ngành và địa phương giao.
Về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 được Cấp ủy đơn vị chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ, đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục quy định, đạt được mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; đảm bảo tiến độ đại hội hoàn thành theo thời gian quy định. Công tác chuẩn bị nội dung văn kiện và nhân sự cấp ủy khóa mới được thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy; quá trình chuẩn bị đảm bảo dân chủ, khách quan, phát huy được trí tuệ của tập thể đảng viên, nội bộ đoàn kết, tạo được sự thống nhất cao trong đại hội.
Bên cạnh đó, Chi cục đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức cho đảng viên, công chức, người lao động tham gia đóng góp dự thảo văn kiện Trung ương, Thành phố, Quận và Chi bộ nghiêm túc, đúng quy định. Việc tổng hợp các ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội các cấp được tiến hành khẩn trương, kịp thời và đạt chất lượng. Công tác tổ chức Đại hội được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình diễn ra Đại hội; đảm bảo yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ngày 20/5/2020, Đại hội Chi bộ Chi cục Thi hành ân dân sự quận Tân Bình lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức thành công.
Về xây dựng môi trường, văn hóa công sở xanh, sạch, thân thiện: Chi cục đã đăng ký và thực hiện các công trình như: “Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình xanh, sạch và thân thiện”, “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đối thoại văn hóa tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình”. Trong khuôn viên cơ quan được trồng cây xanh, hài hòa với khuôn viên, tổng thể kiến trúc của đơn vị. Vệ sinh môi trường được đảm bảo; các phòng làm việc bố trí phù hợp, gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, không hút thuốc trong phòng làm việc; phối hợp với địa phương trong công tác xử lý rác thải.
Về công tác chuyên môn nghiệp vụ: Chi cục đã quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động của đơn vị thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của Cục THADS TP. Hồ Chí Minh, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ban Chỉ đạo THADS quận về công tác tổ chức thi hành án dân sự nói riêng và các mặt hoạt động khác của Chi cục nói chung. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ cương kỷ luật công vụ; tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện quy trình một cửa trong hoạt động thi hành án nhằm nâng cao hiệu suất, hiệu quả công việc, nâng cao thái độ phục vụ nhân dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thi hành án nhằm kịp thời phát hiện để có biện pháp uốn nắn, xử lý những sai sót trong thi hành án; kiểm tra và xử lý kịp thời các thông tin phản ánh về sự trì trệ, sách nhiễu trong thi hành án; chú trọng công tác tự kiểm tra nội bộ.
Với tinh thần đoàn kết, không ngừng nỗ lực, phấn đấu của tập thể Lãnh đạo, công chức, người lao động đơn vị, Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao (việc đạt 82.24%, tiền đạt 40.98%; vượt 2.24% về việc và 2.98% về tiền so với chỉ tiêu nhiệm vụ Tổng cục THADS giao). Công tác tổ chức Thi hành án dân sự có nhiều chuyển biến tích cực, không để xảy ra các vi phạm nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của đương sự; không có các trường hợp đương sự tụ tập đông người làm ảnh hưởng đến tình hình an chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổng kết đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, để ghi nhận những cố gắng, phấn đấu của đơn vị, Quận ủy Tân Bình đã tặng giấy khen cho tập thể Chi cục và 01 cá nhân công chức có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua.
Trong thời gian tới, Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy những kết quả đã đạt được. Tập thể Lãnh đạo, công chức, người lao động đơn vị quyết tâm chung sức, đồng lòng, nỗ lực, không ngừng phấn đấu hơn nữa để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao./.
 

Các tin đã đưa ngày: