Sign In

Hội nghị triển khai kế hoạch thi hành các vụ việc thi hành án liên quan đến các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng (22/01/2014)

Năm 2014, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh là tập trung tổ chức thi hành các vụ việc thi hành án liên quan đến các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng để thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và giải quyết nợ xấu. Đồng thời cũng là giải pháp chủ yếu để thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ công tác được Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức gặp mặt các chấp hành viên được biệt phái đến công tác tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh (10/07/2013)

Thực hiện Quyết định số 1119/QĐ- TCTHADS ngày 10/7/2013 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc biệt phái công chức. Sáng ngày 23/7 vừa qua, Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trưởng phòng Tổ chức, cán bộ Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chi Minh đã tổ chức buổi gặp mặt 05 đồng chí Chấp hành viên sơ cấp của thành phố được biệt phái, tăng cường về Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh trong đợt này.

Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố giám sát công tác thi hành án dân sự năm 2013 (14/01/2013)

Ban pháp chế Hội đồng nhân thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Phạm Văn Bá- Trưởng ban pháp chế làm Trưởng đoàn đã tổ chức giám sát tình hình  công tác thi hành án dân sự năm 2013 tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 14/11/2013 vừa qua, Ban pháp chế Hội đồng nhân thành phố Hồ Chí Minh do đồngchí Phạm Văn Bá- Trưởng ban pháp chế làm Trưởng đoàn đã tổ chức giám sát tình hình công tác thi hành án dân sự năm 2013 tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh.
Các tin đã đưa ngày: