Sign In

Họp Ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2015

03/03/2015

Họp Ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2015
Ngày 22/01/2015, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2015), Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV và Hội nghị điển hình tiên tiến Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh lần thứ II (Quyết định số 1471/QĐ-CTHA).

Sáng ngày 03/3/2015, Ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Cục Thi hành án dân sự Thành phố đã tổ chức họp thống nhất nội dung, chương trình và công tác chuẩn bị việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2015), Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV và Hội nghị điển hình tiên tiến Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh lần thứ II.

Đồng chí Nguyễn Văn Lực, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban lãnh đạo Cục, Trưởng phòng các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Quận 10, Quận 4, Quận Tân Bình, Quận Bình Thạnh.
          Trong năm 2015, Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức các hoạt động: Tuyên truyền về truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển ngành Tư pháp Việt Nam - mở chuyên mục “70 năm Ngành Tư pháp Việt Nam” trên Trang thông tin điện tử Cục; Thu thập hiện vật, hình ảnh về thi hành án dân sự Thành phố phục vụ việc thành lập Phòng Truyền thống Thi hành án dân sự Thành phố; Tham gia hoạt động “Về nguồn” thăm Khu di tích cơ quan Bộ Tư pháp tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp); Tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng Thi hành án dân sự Thành phố lần thứ I; Tổ chức Hội thao Thi hành án dân sự Thành phố lần thứ I; Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Thi hành án dân sự Thành phố lần thứ II để tuyên dương các điển hình tiên tiến của các đơn vị. Lựa chọn những tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong 5 năm (2010-2015) để đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen nhân dịp tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV.

Phát biểu tại cuộc họp, Đồng chí Nguyễn Văn Lực, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các cụm thi đua cần tập trung triển khai các nhiệm vụ đã được phân công, các nội dung trong kế hoạch tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo đúng chương trình, kế hoạch,tiết kiệm, lành mạnh và có ý nghĩa./.

Các tin đã đưa ngày: