Sign In

Khối thi đua VIII tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2022

16/12/2022

Khối thi đua VIII tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2022
Sáng 16.12, tại Đồn biên phòng Thạnh An (xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ), Khối thi đua VIII tổ chức hoạt động về nguồn và Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2022. Đại diện Khối trưởng Khối thi đua 8 năm 2022, Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Thành uỷ viên, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Quân sự, Chính uỷ Bộ Tư Lệnh thành phố chủ trì Hội nghị.
 
Tham dự có đại diện lãnh đạo và công chức chuyên trách thi đua, khen thưởng của 06 đơn vị trong Khối thi đuaVIII: Bộ Tư lệnh Thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, Cục Thi hành án dân sự Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, Công an Thành phố và Toà án an nhân dân Thành phố.
 
 
Năm 2022, phong trào thi đua yêu nước của Khối thi đua VIII đã được cấp uỷ, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong khối quan tâm, chỉ đạo tổ chức phát động với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp đổi mới, tạo được sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công chức, chiến sỹ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn. Trong đó, đẩy mạnh hoạt động phong trào thi đua yêu nước thực hiện chủ đề thi đua năm 2022 của Thành phố, tập trung đột phá thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố nói chung và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị thành viên, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, kỷ luật chặt chẽ trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động.

 
 

Phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ. Thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình, chủ động góp ý kiểm điểm khi có  biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều đơn vị đã có sáng kiến, phát động thi đua theo từng đợt ngắn, chuyên đề, gắn với các sự kiện chính trị của thành phố, của ngành dọc, ngày lễ kỷ niệm của đất nước góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, ngành cũng như đóng góp tích cực vào cuộc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Bên cạnh đó, các đơn vị trong Khối đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, quyên góp ủng hộ các loại quỹ từ thiện, nhân đạo và tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đầy ý nghĩa hướng về người nghèo, gia đình chính sách và người có công trên địa bàn thành phố.
 
    
 
Cùng với đó, công tác thi đua, khen thưởng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; thường xuyên đổi mới, phong phú về hình thức, sâu sắc về nội dung, bám sát nhiệm vụ chính trị, hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của từng đơn vị; tạo động lực mạnh mẽ, thu hút, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
 
Từ kết quả công tác thi đua năm 2022 và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, Khối VIII  xác định phương hướng công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2023 với các nội dung: xây dựng và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm của từng ngành; Tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, tạo sự đồng tình ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng tạo tiền đề, động lực để hoàn thành tốt các chi tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra và lập thành tích hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiện quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính vị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộc tiếp tục: xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn từng đơn vị.

 

Tại Hội nghị, các đơn vị nhất trí đề nghị Uỷ ban nhân dân Thành phố Tặng cờ thi đua cho đơn vị Bộ Tư lệnh Thành phố, tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, Cục Thi hành án dân sự Thành phố, Viện  kiểm sát nhân dân Thành phố, Công an Thành phố và Toà án an nhân dân Thành phố.
 
 
     
 
Cũng trong đợt sinh hoạt về nguồn, Khối thi đua VIII đã tổ chức thăm, tặng quà các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ (20 phần quà; mỗi phần trị giá 2.500.000 đồng gồm: Quà tặng bằng hiện vật = 500.000đồng và tiền mặt 2.000.000đồng); tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên Phòng Thạnh An- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố (tiền mặt 10.000.000 đồng)./.

Các tin đã đưa ngày: