Sign In

Tân Bình: Chi cục Thi hành án dân sự tổ chức tiêu hủy tang vật

02/02/2020

Tân Bình: Chi cục Thi hành án dân sự tổ chức tiêu hủy tang vật
Căn cứ Quyết định về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy vât chứng, tài sản số 88/QĐ-CCTHADS ngày 07/01/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình, từ ngày 16/01/2020 đến ngày 19/01/2020, Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình đã phối hợp với các cơ quan ban ngành tiến hành tiêu hủy tang vật theo bản án được Tòa án tuyên tiêu hủy
Theo đó, hiện vật được tuyên tiêu hủy gồm: 9.800 áo các loại, 12.100 gói thuốc lá cùng các tang vật, tài sản khác được Tòa án tuyên tiêu hủy. Đây là các tang vật trong các các Bản án số 385/2017/HSPT ngày 08/08/2017, số 04/2018/HSPT ngày 03/01/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,  Bản án số 118/2018/HSST ngày 21/11/2018 của Tòa án nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, các Quyết định thi hành án số 2907/QĐ-CCTHADS ngày 28/8/2019, số 1944/QĐ-CCTHADS ngày 08/03/2018 và số 222/ QĐ-CCTHADS ngày 04/10/2019 của Chi cục Thi ành án dân sự quận Tân Bình.
 Việc tiêu hủy đã được Hội đồng tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, dưới sự chứng kiến của các thành viên Hội đồng và sự giám sát của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận, tang vật đưa ra tiêu hủy được các thành viên hội đồng kiểm tra đảm bảo đúng số lượng, trọng lượng theo quyết định thi hành án, bản án có hiệu lực pháp luật, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật./.
Một số hình ảnh tại buổi tiêu hủy tang vật:
 
           
 
         

       
 
                                                                                                                       Chi cục THADS quận Tân Bình
             
 

Các tin đã đưa ngày: