Sign In

Một số thành tựu công tác tư pháp giai đoạn 2015-2020

23/09/2020

Một số thành tựu công tác tư pháp giai đoạn 2015-2020
Vừa qua, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật đã phát hành số chuyên đề “Một số thành tựu công tác tư pháp giai đoạn 2015-2020”. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp xin giới thiệu với bạn đọc số Chuyên đề này.
Ngay từ những ngày đầu thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã xác định rõ tầm quan trọng của công tác tư pháp và Bộ Tư pháp đã có mặt trong nội các của Chính phủ lâm thời. Trong Thư gửi Hội nghị Tư pháp toàn quốc lần thứ IV tháng 02 năm 1948, cũng như tại Hội nghị học tập của cán bộ Ngành Tư pháp năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều khẳng định: “Tư pháp là một cơ quan trọng yếu của chính quyền, góp phần thực hiện chế độ pháp trị, giữ vững và bảo vệ quyền lợi của nhân dân, bảo vệ chế độ dân chủ của ta”. Trải qua lịch sử 75 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và chính quyền địa phương, sự nỗ lực phấn đấu của nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, Ngành Tư pháp đã đạt được những thành tựu vẻ vang, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh. 
Trong giai đoạn 2015 - 2020, Ngành Tư pháp tiếp tục kế thừa những thành tựu mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ngành, nhất là trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện và thụ hưởng đầy đủ hơn các quyền và nghĩa vụ của mình, bảo đảm hành lang pháp lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Vì vậy, có thể khẳng định rằng, trong thành tựu chung của đất nước những năm đổi mới, có sự đóng góp tích cực của Ngành Tư pháp từ Trung ương đến địa phương.
Nhằm ghi nhận những thành tựu công tác tư pháp trong thời gian qua, từ đó, khơi dậy lòng tự hào, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Ngành Tư pháp và Đại hội Thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ V, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật biên soạn và ấn hành số chuyên đề “Một số thành tựu công tác tư pháp giai đoạn 2015 - 2020”. 
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!


Theo Cổng TTĐT Bộ Tư Pháp

Các tin đã đưa ngày: