Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản số 360/TB-ĐGTS ngày 09/12/2022 (09/12/2022)

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản số 360/TB-ĐGTS ngày 09/12/2022

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long thông báo đấu giá tài sản số 357/TB-ĐGTS ngày 06/12/2022 (08/12/2022)

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long thông báo đấu giá tài sản số 357/TB-ĐGTS ngày 06/12/2022

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh thông báo đấu giá tài sản số 34/TB-ĐGTS ngày 08/12/2022 (08/12/2022)

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh thông báo đấu giá tài sản số 34/TB-ĐGTS ngày 08/12/2022

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú thông báo bán đấu giá tài sản số 356/TB-ĐGTS ngày 06/12/2022 (06/12/2022)

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú thông báo bán đấu giá tài sản số 356/TB-ĐGTS ngày 06/12/2022

Quyết định về việc giảm giá tài sản lần 1 số 06/QĐ-CCTHADS ngày 06/12/2022 (06/12/2022)

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh Quyết định về việc giảm giá tài sản lần 1 đối với tài sản của ông Diệp Thanh Tùng và bà Phạm Thị Kieel. Cùng địa chỉ: Số 17B, khóm 9, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Quyết định giảm giá lần 1 số 07/QĐ0CCTHADS ngày 06/12/2022 (06/12/2022)

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh Quyết định về việc giảm giá tài sản lần 1 đối với tài sản của ông Lâm Đức Chính và bà Nguyễn Ngọc Hạnh. Cùng địa chỉ: Số 28, khóm 8, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh Quyết định về việc giảm giá tài sản lần 1 đối với tài sản của ông (06/12/2022)

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long thông báo đấu giá tài sản số 357/TB-ĐGTS ngày 06/12/2022

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản số 33/TB-ĐGTS ngày 05/12/2022 (05/12/2022)

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản số 33/TB-ĐGTS ngày 05/12/2022

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản số 62/TB-ĐGTS-2022 ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Công ty đấu giá hợp danh - Bảo Tín Trà Vinh (29/11/2022)

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản số 62/TB-ĐGTS-2022 ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Công ty đấu giá hợp danh - Bảo Tín Trà Vinh

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh thông báo đấu giá tài sản số 32/TB-ĐGTS ngày 10/11/2022 của Doanh nghiệp đấu giá Vạn Phát Hưng. (10/11/2022)

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh thông báo đấu giá tài sản số 32/TB-ĐGTS ngày 10/11/2022 của Doanh nghiệp đấu giá Vạn Phát Hưng.
Các tin đã đưa ngày: