Sign In

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ DUYÊN HẢI THỰC HIỆN VIỆC PHÚC TRA KẾT QUẢ KIỂM SÁT TRỰC TIẾP NĂM 2021

25/05/2022

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ DUYÊN HẢI THỰC HIỆN VIỆC PHÚC TRA KẾT QUẢ KIỂM SÁT TRỰC TIẾP NĂM 2021
Thực hiện công tác kiểm sát theo quy định tại Điều 12, Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014. Trong 02 ngày, 17 và 18/5/2022, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải trực tiếp làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải để phúc tra về kết quả kiểm sát hoạt động công tác thi hành án dân sự năm 2021.
Đoàn kiểm sát do bà Đỗ Thị Thùy Trang – Phó Viện trưởng là Trưởng đoàn. Tiếp Đoàn kiểm sát có ông Nguyễn Văn Dương – Chi cục trưởng Chi cục THADS thị xã Duyên Hải cùng các Phó Chi cục trưởng và Chấp hành viên trong đơn vị.

Qua 02 ngày làm việc nghiêm túc, Đoàn đã hoàn thành việc phúc tra. Kết quả kiểm sát nhận thấy, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải cơ bản khắc phúc tốt các nội dung kiến nghị qua công tác kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự năm 2021. Tuy nhiên, để công tác THADS đạt được nhiều kết quả tốt hơn nữa, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao, VKSND thị xã Duyên Hải đề nghị Chi cục THADS thị xã Duyên Hải cần có các biện pháp, giải pháp hữu hiệu tổ chức thi hành dứt điểm các vụ  việc có điều kiện thi hành.

                                                                                                                 Chi cục THADS thị xã Duyên Hải

Các tin đã đưa ngày: