Sign In

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ TRÀ VINH CƯỠNG CHẾ GIAO TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ THÀNH

14/09/2022

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ TRÀ VINH CƯỠNG CHẾ GIAO TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ THÀNH
      Chi cục THADS thành phố Trà Vinh đã xây dựng Dự thảo kế hoạch và báo cáo Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố thông qua vụ việc thi hành án trên địa bàn khóm 5, phường 7, thành phố Trà Vinh. Trong cuộc họp sau khi nghe Chi cục THADS thành phố báo cáo vụ việc, BCĐ THADS thành phố thống nhất tiến hành việc cưỡng chế thi hành án, cụ thể:
      Vụ bà Huỳnh Ngọc Hương và anh Mo Hâm Mach Ari (con ông Sa Ma Ênh và bà Huỳnh Ngọc Hương), cùng địa chỉ: số 49, khóm 5, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Thời gian cưỡng chế lúc 08 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 9 năm 2022. Nội dung cưỡng chế: Cưỡng chế giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với bà Huỳnh Ngọc Hương và anh Mo Hâm Mach Ari (con ông Sa Ma Ênh và bà Huỳnh Ngọc Hương), cùng địa chỉ: số 49, khóm 5, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh co người mua trúng giá đấu giá là ông Lương Phi Hải, địa chỉ: khóm 1, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cưỡng chế giao là: Quyền sử dụng đất và tài sản là căn nhà (chưa có quyền sở hữu) gắn liền tại thửa số 90, diện tích 70,2m2, loại đất ở tại đô thị, tờ bản đồ số 50, tọa lạc tại: số 49, khóm 5, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
      Trước khi cưỡng chế, Chi cục THADS thành phố Trà Vinh đã rất nhiều lần vận động, giáo dục thuyết phục bà Hương và gia đình không được có hành vi chống đối và tự nguyện di dời toàn bộ tài sản ra khỏi nhà và đất để giao cho người mua trúng đấu giá. Nhưng tại buổi cưỡng chế bà Huỳnh Ngọc Hương và gia đình vẫn không không tự nguyện di dời tài sản, do đó Chi cục THADS thành phố đã phối hợp chặt chẽ với ban, ngành và lực lượng cưỡng chế đã tiến hành di dời toàn bộ tài sản ra khỏi nhà và tạm giữ tại kho vật chứng và tiến hành giao tài sản cho ông Hải là người mua trúng đấu giá và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố phối hợp cùng các ban, ngành và UBND phường 7 đã  tiến hành giao tài sản cho ông Hải thành công, không có sự chống đối từ phía bà Hương.  

Một số hình ảnh cưỡng chế giao tài sản bán đấu giá thành


 
      Nguyên nhân cưỡng chế thành công vụ việc nêu trên là được sự quan tâm Lãnh, chỉ đạo thường xuyên của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh; sự quan tâm sâu sắc của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố; sự Lãnh, chỉ đạo thường xuyên, liên tục của Lãnh đạo Chi cục THADS thành phố đối với quá trình tác nghiệp giải quyết án của các Chấp hành viên; sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành và Ủy Ban nhân dân các xã, phường trong công tác thi hành án dân sự. Đó là điều kiện thuận lợi để Chi cục THADS thành phố Trà Vinh phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu giải quyết án đề ra trong năm 2022./.
                                                        
THEO CHI CỤC THADS THÀNH PHỐ TRÀ VINH

Các tin đã đưa ngày: