Sign In

CỤC TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TRÀ VINH LÀM VIỆC CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN DUYÊN HẢI, THỊ XÃ DUYỆN HẢI VÀ THÀNH PHỐ TRÀ VINH

28/08/2023

CỤC TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TRÀ VINH LÀM VIỆC CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN DUYÊN HẢI, THỊ XÃ DUYỆN HẢI VÀ THÀNH PHỐ TRÀ VINH
     Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh đã tổ chức sơ kết hoạt động 10 tháng năm 2023 trên địa bàn tỉnh, tại hội nghị Cục trưởng đã đánh giá kết quả hoạt động thi hành án dân sự của tỉnh còn thấp so với chỉ tiêu mặt bằng chung của cả nước, cụ thể toàn tỉnh kết quả về việc đã thi hành xong 7.442/11.330 việc có điều kiện, đạt tỷ lệ 65,68%; về tiền đã thi hành xong 279.984.846.000/848.813.308.000đ, đạt tỷ lệ 32,99%. Sau hội nghị, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự đã ban hành Công văn số 995/CTHADS, ngày 10/8/2023 về việc thực hiện nhiệm vụ thi hành án 02 tháng cuối năm, đồng thời đã đề ra nhiều giải pháp để các đơn vị triển khai tổ chức thực hiện sau khi đã chỉ ra những nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến kết quả đạt thấp.
     Ngày 14/8/2023, đ/c Lê Trai - Cục trưởng, đ/c Trần Việt Hồng - Phó Cục trưởng và các phòng chuyên môn của Cục có buổi làm việc với 02 đơn vị huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, hoàn thành chỉ tiêu của các đơn vị, đồng thời góp vào chỉ tiêu chung của toàn tỉnh.
     Theo báo cáo của huyện Duyên Hải kết quả thi hành án 10 tháng của đơn vị về việc đã đạt 69,19% (còn thiếu 13,61%); về tiền đạt 40,26% (thiếu 5,54%) , Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duyên Hải đã tổ chức quán triệt thực hiện sự chỉ đạo của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh và đã xây dựng kế hoạch thực hiện. Cục trưởng và các phòng chuyên môn của Cục đã góp ý và chỉ đạo huyện Duyên Hải cần tập trung thực hiện nhiều biện pháp cả về trước mắt và lâu dài, trong đó cần phải tăng cường công tác xác minh, phân loại án kịp thời, chính xác, kiên quyết kê biên xử lý tài sản đúng quy định, chấm dứt tình trạng án kéo dài trên 01 năm mà chưa xử lý. Những vấn đề vướng mắc như án tuyên chưa rõ sớm yêu cầu Tòa án giải thích hoặc những vấn đề còn có ý kiến khác nhau phải kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện; những vấn đề vướng mắc về nghiệp vụ kịp thời báo Cục để có hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị sớm nhất.
      Kết quả thi hành án 10 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải đạt 65,68% về việc, đạt 25.59% về tiền. Kết quả đạt được của thị xã Duyên Hải đạt được khá thấp, nhất là chỉ tiêu về tiền còn thiếu 20,21%; tuy Chi cục Thi hành án thị xã Duyên Hải đã có kế hoạch giải quyết án nhưng vẫn tồn tại những khó khăn như hồ sơ thụ lý mới tăng, giá trị thi hành án lớn trong khi tài sản không đảm bảo cho việc thi hành án, những tác động tiêu cực trong việc sai sót liên quan đến ông Trần Phát Thuận mà hiện nay đơn vị đang lập thủ tục bồi thường cũng tạo ra những khó khăn cho công tác vận động, thuyết phục người phải thi hành án.
     Theo đánh giá của đ/c Lê Trai kết quả thi hành án của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải không đồng đều, chẳng hạn có Chấp hành viên đạt kết quả khá tốt và có những đồng chí đạt tỷ lệ thi hành án rất thấp. Do đó tập thể và cá nhân của Chi cục cần có sự phấn đấu quyết liệt hơn, những cá nhân đã đạt thì phấn đấu vượt, những cá nhân chưa đạt thì phấn đấu đạt. Cục trưởng Lê Trai yêu cầu Chi cục trưởng và Chấp hành viên thực hiện ngay các biện pháp xác minh, phân loại án, trong đó chú trọng những việc có giá trị lớn như vụ ông Lâm Trung Chiến, tập trung kê biên ngay và thực hiện quy trình thẩm định giá, bán đấu giá; những vụ việc có điều kiện phải tiến hành kê biên tránh tình trạng kéo dài làm ảnh hưởng đến kết quả thi hành án, gây bức xúc trong nhân dân.

 


 
     Ngày 21/8/2023 đồng chí Lê Trai - Cục trưởng cùng các phòng chuyên môn có buổi làm việc với Chi cục Thi hành án án dân sự thành phố Trà Vinh theo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 02 tháng cuối năm. Theo báo cáo của đ/c Dương Trung Trực – Phó Chi cục trưởng phụ trách, kết quả thi hành án 10 tháng năm 2023 toàn đơn vị đã đạt được 65% về việc và 32,82% về tiền; kết quả thi hành án về tiền đơn vị đã có kế hoạch, dự kiến thu khả năng hoàn thành tốt chỉ tiêu về tiền; thi hành án về việc  đơn vị có khó khăn trong việc hoàn thành chỉ tiêu, tuy nhiên toàn đơn vị có quyết tâm cao cố gắng hoàn thành chỉ tiêu về việc và về tiền; Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh có khó khăn trong việc kê biên xử lý tài sản thế chấp là tàu và ngư cụ đánh bắt theo Nghị định 67 của Chính phủ; thi hành quyết định công nhận kết quả hòa giải thành; chi phí cung cấp thông tin tài sản là quyền sữ dụng đất, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua trúng đấu giá nhưng không thu hồi được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được Cục trưởng chỉ đạo thực hiện.
     Đ/c Lê Trai – Cục trưởng đã cho ý kiến giải quyết những vướng mắc mà Chi cục Thi hành án dân sự thành phố báo cáo. Đồng thời chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh cần quyết tâm cao, tập trung thực hiện tốt các giải pháp nghiệp vụ, chú trọng công tác xác minh, phân loại án; rà soát những việc đủ điều kiện xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án; những việc bán đấu giá thành sớm tổ chức giao tài sản... trường hợp Chi cục phát sinh những vấn đề vướng mắc cần kịp thời báo cáo xin ý kiến Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự, xin ý kiến nghiệp vụ Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Đối với chỉ tiêu về tiền đơn vị tuy đã có kế hoạch và dự kiến nhưng không được phép chủ quan, bởi lượng tiền phải thi hành án rất lớn nên kết quả thi hành án về tiền có ảnh hưởng rất lớn đến toàn tỉnh; kết quả thi hành án về việc cần tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó chú ý kết quả xác minh phân loại, những vụ có nhiều việc...
     Với quyết tâm cao trong việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023 đã được Bộ Tư pháp và Tổng Cục giao, Cục trưởng Cục Thi hành hành án dân sự tỉnh Trà Vinh  sẽ tiếp tục làm việc với một số đơn vị còn lại để động viên, tháo gở những vướng mắc của các Chi cục phấn đấu đến cuối năm tất cả các đơn vị đều hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ./.
 
               PHÒNG KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Các tin đã đưa ngày: