Sign In

Đại hội công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải lần thứ II, nhiệm kỳ 2023- 2028

31/03/2023

Đại hội công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải lần thứ II, nhiệm kỳ 2023- 2028
     Nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 – 2022, trên cơ sở đó rút ra kinh nghiệm thực tiễn và đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới 2023 – 2028.
     Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã Duyên Hải, Cấp ủy Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự. Ngày 09/3/2023 Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
     Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lâm Chí Ư, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã Duyên Hải và đồng chí Nguyễn Văn Dương – Bí thư Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải.

 

 
     Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng, đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ 2017 – 2022, đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp công tác công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028.
     Đại hội trân trọng ghi nhận, tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động và ý kiến phát biểu của đồng chí Bí thư Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với công tác công đoàn.
     Đại hội đã phát huy dân chủ, bầu Ban chấp hành công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 03 đồng chí, Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn thị xã Duyên Hải khóa II gồm 02 đồng chí chính thức, 01 đồng chí dự khuyết. Đồng chí Ngô Văn Sỹ được bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở khóa II, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

 
   
      Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết với những chỉ tiêu quan trọng. Đồng thời Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn, CBCCNLĐ trong đơn vị đem hết trí tuệ, năng lực, nhiệt tình phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục thi đua lao động, công tác tốt, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội công đoàn cơ sở lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề ra.

 
Theo Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải
 
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: