Sign In

Chi cục THADS huyện Chiêm Hóa: Tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2023

17/11/2023

Chi cục THADS huyện Chiêm Hóa: Tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2023
Từ năm 2003, cả nước thực hiện Nghị quyết của Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam lấy ngày 18/11 hằng năm làm ngày tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư. Từ đó, nhiều năm qua, Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc đã tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp; củng cố và phát huy sức mạnh từ sự đồng thuận, đoàn kết trong toàn dân; đồng thời nâng cao vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới.
Thực hiện Công văn số 476/CV-MTTQ-BTT ngày 27/10/2023 của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Chiêm Hóa, về việc mời dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2023, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hóa được phân công tham gia ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Nông Tiến 2, xã Trung Hà.
Thôn Nông Tiến 2, xã Trung Hà là thôn vùng sâu, vùng xa của huyện Chiêm Hóa, có trên 90% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, gồm 3 dân tộc anh em cùng sinh sống là Dao, Kinh, Tày. Thời gian qua Ban công tác Mặt trận Thôn Nông Tiến 2 đã cùng địa phương xây dựng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc; thực hiện hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không”. Năm 2023 thôn có 98% gia đình đạt “Gia đình văn hóa”. Thôn đã phát huy sức mạnh đoàn kết, huy động các nguồn lực, tạo nên sức mạnh nội lực xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc hiếu; đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.


Ngày hội càng trở nên sôi nổi, ấm áp hơn khi có sự góp mặt của cán bộ, đảng viên công tác tại các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang phụ trách địa bàn dân cư; sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân có hoạt động hỗ trợ, đóng góp cho khu dân cư; đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể xã Trung Hà cũng đều sắp xếp thời gian tham gia Ngày hội cùng với khu dân cư.
Qua đó cho thấy, việc tổ chức Ngày hội đã góp phần thắt chặt mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Đồng thời khơi dậy và nhân lên tinh thần đoàn kết, tình yêu quê hương, đất nước, tăng cường sự đồng thuận ở cộng đồng dân cư, phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân sinh sống trên địa bàn dân cư trong việc chung sức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào với mục tiêu đưa địa phương ngày càng phát triển.
Nhân dịp tham dự Ngày hội, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hóa có một xuất quà trị tặng cho khu dân cư thôn Nông Tiến 2, xã Trung Hà.
Chi cục THADS huyện Chiêm Hoá

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: