Sign In

Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 -2025

Hoạt động của Cục

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2020 và biểu dương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020

25/04/2020

Sáng ngày 24/4/2020 Cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; biểu dương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua giai đoạn 2016...

Hoạt động của các Chi cục

SƠN DƯƠNG: GIAO TÀI SẢN CHO NGƯỜI MUA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

21/06/2020

Thi hành các Quyết định thi hành án số 517, 518/QĐ-CCTHADS ngày 02/5/2019, số 605/QĐ-CCTHADS ngày 19/6/2019, 631/QĐ-CCTHADS ngày 08/7/2019, 706/QĐ-CCTHADS ngày 03/6/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đối...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

24/06/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 110-KH/TU ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu...

Nghị định số 33/2020/NĐ-CP và một số điểm mới trong quy định về xác minh điều kiện thi hành án

24/06/2020

Xác minh điều kiện thi hành án là một trong những bước tác nghiệp quan trọng của Chấp hành viên, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tổ chức thi hành án. Nghị định số 33/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP...

Tạo sức lan tỏa về học và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh

24/06/2020

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa phải đảm bảo nội dung phong phú, sâu sắc, tương xứng với tầm vóc lịch sử và thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của...