Sign In

Cục THADS chỉ đạo tăng cường thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2022

Hoạt động của Cục

Triển khai thực hiện Quyết định 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”

08/09/2022

Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 29/8/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về triển khai thực hiện Quyết định 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”, Ngày 7/9/2022...

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục THADS huyện Sơn Dương tổ chức giao người chưa thành niên cho người được trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục

12/09/2022

Thực hiện Quyết định  số 175/2022/QĐST-HNGĐ ngày 16/8/2022 của Tòa án nhân dân huyện Sơn Dương; Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 790/QĐ-CCTHADS ngày 22/8/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương về việc bà Hoàng Thị Oanh, sinh...

Một số đề xuất nhằm nâng cao trách nhiệm công vụ của Chấp hành viên

12/09/2022

Là người được Nhà nước giao trách nhiệm tổ chức thi hành án, khi thực thi nhiệm vụ, Chấp hành viên nhân danh công quyền, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước Nhà nước về các quyết định của mình. Nhà nước trao cho Chấp hành viên quyền được sử dụng quyền...

Triển khai tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia

30/09/2022

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính Phủ đã phê duyệt Quyết định 505/QĐ-TTg lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Để triển khai quyết định này, Bộ Thông tin và truyền thông yêu cầu các cơ quan, ban ngành triển khai tuyên truyền và hưởng...