Sign In

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương tổ chức giao con thành công tại xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương.

11/08/2023

Theo Bản án số 106/2023/HNGĐ-ST ngày 30/9/2022 của Toà án nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và Quyết định thi hành án số 257/QĐ-CCTHADS ngày 24/11/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang thì anh  Nguyễn Văn...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Sơn tổ chức Lễ kết nạp cho đảng viên mới.

23/08/2023

Thực hiện Quyết định số 507-QĐ/HU ngày 20/7/2023 của Huyện uỷ Yên Sơn về kết nạp đảng viên mới, sáng ngày 21/8/2023, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Sơn đã long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên đối với quần chúng ưu tú Lê Việt Dũng – nhân...

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

19/09/2023

Nhằm triển khai thực hiện toàn diện, thống nhất Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023...