Sign In

Thư của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống THADS

Hệ thống thi hành án dân sự với chặng đường 78 năm hình thành và phát triển

19/07/2024

Hướng tới Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự, mỗi công chức làm công tác thi hành án dân sự đã và đang tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp và lòng tự hào nghề nghiệp, tích cực hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.