Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang sinh hoạt chuyên đề quý IV năm 2023

Hoạt động của Cục

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang

26/11/2023

Trên cơ sở quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 và Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang đã ban hành...

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục THADS huyện Chiêm Hóa: Tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2023

17/11/2023

Từ năm 2003, cả nước thực hiện Nghị quyết của Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam lấy ngày 18/11 hằng năm làm ngày tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư. Từ đó, nhiều năm qua, Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc đã tôn vinh những giá trị truyền...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang sinh hoạt chuyên đề quý IV năm 2023

28/11/2023

Thực hiện Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2023, ngày 27/11/2023, Chi bộ Cục THADS tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề quý IV với chủ đề "Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên để nâng cao chất lượng, hiệu...

Bộ Chính trị quy định 28 hành vi bị cấm trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án

08/11/2023

(PLVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa ký ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án (Quy định...