Sign In

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch COVID-19

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục Thi hành án huyện Hàm Yên tích cực tham gia góp sức phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn

08/07/2021

Chiều ngày 06 tháng 7 năm 2021, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Hàm Yên đã tổ chức buổi thăm hỏi và tặng quà cho lực lượng tuyến đầu thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung...

Giao tiếp ứng xử của Chấp hành viên - kỹ năng quan trọng trong tổ chức thi hành án

28/07/2021

Thi hành án dân sự là công tác phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội, trực tiếp ảnh hưởng đến các quyền về tài sản, nhân thân của đương sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan.Trong đó giữ vai trò trung tâm của hoạt động thi hành...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch COVID-19

30/07/2021

(ĐCSVN) – Tổng Bí thư kêu gọi: Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết...