Sign In

Chỉ đạo của Cục THADS tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Hoạt động của Cục

Chỉ đạo của Cục THADS tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

31/03/2020

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và Công điện số 1044/CĐ-TCTHADS ngày 31/3/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc thực hiện các biện pháp...

Hoạt động của các Chi cục

SƠN DƯƠNG: ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG, GIẢI THÍCH PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TÁC THADS

28/02/2020

Thi hành Bản án số 11/2019/DSST ngày 06/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện Sơn Dương, Bản án số 44/2019/DSPT ngày 06/5/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Sơn Dương đã ban hành Quyết định thi hành án số 142/QĐ-CCTHADS...

Xử lý tài sản thi hành án là vốn góp: Cần hướng dẫn cụ thể

02/04/2020

(PLVN) -Do thiếu các quy định hướng dẫn cụ thể và sự thiếu hợp tác của người phải thi hành án nên khi tiến hành kê biên, thẩm định tài sản để thi hành án là vốn góp (cổ phần, cổ phiếu), các cơ quan THADS còn gặp không ít khó khăn.  

Công văn về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

03/04/2020

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, dự báo sẽ lây lan nhanh trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế - xã hội của đất nước. Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng,...