Sign In

Chi bộ Cục THADS tỉnh Tuyên Quang học tập chuyên đề năm 2022 và triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hoạt động của Cục

Kế hoạch chuyển đổi số trong các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030

16/05/2022

Thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về chuyển đổi số, ngày 11/5/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-CTHADS về chuyển đổi số...

Hoạt động của các Chi cục

Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Yên trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên

16/05/2022

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022, từ ngày 10 đến 12/5/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Yên đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện. Đoàn kiểm sát do đồng chí Ma Công Liêu - Phó Viện trưởng...

Một số khó khăn trong giải quyết thi hành án dân sự liên quan đến đất đai

05/05/2022

Thời gian qua, các quy định về thi hành án dân sự liên quan đến đất đai như Luật Thi hành án dân sự, Luật Đất đai đã có nhiều sửa đổi, bổ sung nhằm tạo thuận lợi cho việc thi hành các bản án dân sự nói chung, đặc biệt là các bản án mà đối tượng phải thi...

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự

25/04/2022

Để chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự, ngày 28 tháng 3 năm 2022 Tổng cục thi hành án dân sự (THADS) đã ban hành Kế hoạch số 895/KH-TCTHADS về việc tổ chức các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống....