Sign In

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hoạt động của Cục

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

28/07/2020

Thực hiện Văn bản số 2203/UBND-KGVX ngày 27/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Thông báo số 56/TB-BTP ngày 27/7/2020 của Bộ Tư pháp thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thanh...

Hoạt động của các Chi cục

SƠN DƯƠNG: GIAO TÀI SẢN CHO NGƯỜI MUA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

21/06/2020

Thi hành các Quyết định thi hành án số 517, 518/QĐ-CCTHADS ngày 02/5/2019, số 605/QĐ-CCTHADS ngày 19/6/2019, 631/QĐ-CCTHADS ngày 08/7/2019, 706/QĐ-CCTHADS ngày 03/6/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đối...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

24/06/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 110-KH/TU ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu...

Hướng dẫn thêm, xóa, sửa, chú thích vào văn bản trực tiếp trên Gmail

11/08/2020

Hiện nay Google vừa mới bổ sung tính năng mới trên Gmail cho phép người dùng trực tiếp chỉnh sửa tài liệu trong file đính kèm mà không cần phải tải về và sử dụng phần mềm Office để làm việc đó. Những gì người dùng cần phải làm là lựa chọn tính năng "chỉnh...

Hướng dẫn các bước thực hiện kê khai thông tin và gửi yêu cầu, nhận kết quả hỗ trợ trực tuyến THADS

11/08/2020

Thực hiện Quyết định số 249/QĐ-TCTHADS ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc triển khai thí điểm Phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự, theo đó kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2020, người dân và doanh nghiệp có thể truy cập...