Sign In

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố thực hiện Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang

31/12/2021

Thực hiện Thông  báo số 147-TB/TU ngày 10/10/2021 của Thành uỷ về việc phân công chi bộ, đảng bộ cơ sở vận động đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính tri- xã hội cấp thành...

Nghiên cứu trao đổi

Quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu

14/01/2022

Ngày 31/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 138/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính.

Thông tin khác

Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2022

29/12/2021

Ngày 24/12/2021, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký ban hành Quyết định số 1020/QĐ-TCTHADS về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2022, cụ thể...