Sign In

Hoạt động của Cục

Công bố, trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án

06/06/2022

Sáng ngày 06/6/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Đ/c Lâm Văn Chiến – Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hoá giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Nghiệp...

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục THADS huyện Hàm Yên tích cực thực hiện “Phong trào thi đua Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”

17/05/2022

Thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, ngày 16/5/2022, Chi cục THADS huyện Hàm Yên trực tiếp đến làm việc và trao tặng Quỹ xây dựng nông thôn mới của xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên số tiền 2.000.000 đồng và...

Thông tin khác

Hội thảo khoa học “Định hướng chính sách lớn sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự”

09/06/2022

Ngày 03/6/2022, Học viện Tư pháp tổ chức Hội thảo “Định hướng chính sách lớn sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự” trong khuôn khổ hoạt động xây dựng Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Tư pháp “Nghiên cứu xây dựng những định hướng chính sách lớn...