Sign In

Hoạt động của Cục

Cục THADS tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng điển hình phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024

26/02/2024

Sáng ngày 26/02/2024, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng điển hình phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024.  Đại biểu dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo và cán bộ theo dõi địa bàn của Phòng An...

Thông tin khác

Quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hệ thống thi hành án dân sự

19/02/2024

Trong năm 2024, toàn Hệ thống thi hành án dân sự tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, vượt qua khó khăn thách thức, đoàn kết đồng lòng, bản lĩnh, sáng suốt, giữ “liêm sỹ bản thân, nghề nghiệp” để cùng nhau thực hiện hoàn thành tốt, hoàn thành xuất...