Sign In

Hoạt động của Cục

Tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19

11/05/2021

Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của dịch COVID-19; thực hiện Thông báo số 24/TB-BTP ngày 07/5/2021 của Bộ Tư pháp, Công văn số 1483/TCTHADS-VP ngày 10/5/2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự, Công văn số 1285/UBND-KGVX ngày 07/5/2021...

Hoạt động của các Chi cục

Sơn Dương: Thực hiện đợt cao điểm về Thi hành án dân sự lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021)

09/04/2021

Thực hiện Kế hoạch tổ chức thực hiện đợt thi đua cao điểm về thi hành án dân sự lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021), trong các ngày 07,08/4/2021 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương...

Nghiên cứu trao đổi

Một số bàn luận về cách phân loại việc thi hành án chủ động - theo yêu cầu trong thi hành án dân sự

06/05/2021

“Phân loại việc thi hành án dân sự” là dựa vào các căn cứ và tiêu chí nhất định để phân chia, sắp xếp các việc thi hành án dân sự (THADS) có cùng tính chất giống nhau vào cùng một nhóm (loại). Khoản 9 Điều 3 Luật THADS quy định: “Mỗi quyết...

Thông tin khác

Chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân*

17/05/2021

(Chinhphu.vn) – Chủ nghĩa xã hội là gì và đi lên chủ nghĩa xã hội bằng cách nào? Đó là điều mà chúng ta luôn luôn trăn trở, suy nghĩ, tìm tòi, lựa chọn để từng bước hoàn thiện đường lối, quan điểm và tổ chức thực hiện, làm sao để vừa theo đúng quy luật...