Sign In

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục THADS huyện Chiêm Hoá tuyên truyền Luật Thi hành án dân sự và các quy định pháp luật có liên quan tại xã Yên Lập

30/05/2023

Thực hiện Kế hoạch công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023, vừa qua Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hóa phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Tuyên Quang, Phòng Tư pháp huyện, Hội Luật gia huyện Chiêm...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Sinh hoạt Chi bộ chuyên đề quý II/2023 về thực hiện chuyển đổi số tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang.

29/05/2023

Thực hiện Kế hoạch số 40-KH/CB ngày 05/01/2023 của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự về tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2023, sáng ngày 29/5/2023 Chi bộ Cục THADS tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức cho toàn thể đảng viên chi bộ sinh hoạt chuyên đề quý II về...

Thông tin khác

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát về công tác tổ chức cán bộ thi hành án dân sự

09/06/2023

Thời gian qua, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), cấp ủy địa phương đặc biệt quan tâm, coi trọng công tác cán bộ; đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành nhiều nghị quyết, quy chế, quy định để chấn chỉnh, đổi...