Sign In

Hoạt động của Cục

Kiểm tra toàn diện công tác thi hành án dân sự năm 2024 đối với Chi cục THADS huyện Chiêm Hoá

14/06/2024

Nhằm đánh giá toàn diện tình hình, thực trạng công tác quản lý, chỉ đạo điều hành các hoạt động của Lãnh đạo Chi cục và kết quả công tác tại Chi cục THADS huyện Chiêm Hóa, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số...

Nghiên cứu trao đổi

Trao đổi về một số nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ thi hành án dân sự địa phương trong sạch, vững mạnh, liêm chính, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

27/05/2024

Trong thời đại mới, khi môi trường pháp lý ngày càng phức tạp và yêu cầu về chất lượng thi hành án dân sự càng cao, việc xây dựng đội ngũ cán bộ thi hành án dân sự địa phương trở nên hết sức cần thiết. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ thi hành án dân sự địa...

Thông tin khác

Thủ tướng: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, "chỉ bàn làm, không bàn lùi" để đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử

13/06/2024

Kết luận Hội nghị sáng 10/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, các ngành, nhất là bộ trưởng, trưởng ngành, thủ trưởng các cơ quan, chủ tịch UBND các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tự tin, đổi mới, "không nói...