Sign In

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục Thi hành án huyện Hàm Yên tích cực tham gia góp sức phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn

08/07/2021

Chiều ngày 06 tháng 7 năm 2021, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Hàm Yên đã tổ chức buổi thăm hỏi và tặng quà cho lực lượng tuyến đầu thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung...

Nghiên cứu trao đổi

Giao tiếp ứng xử của Chấp hành viên - kỹ năng quan trọng trong tổ chức thi hành án

28/07/2021

Thi hành án dân sự là công tác phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội, trực tiếp ảnh hưởng đến các quyền về tài sản, nhân thân của đương sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan.Trong đó giữ vai trò trung tâm của hoạt động thi hành...

Thông tin khác

Công tác thi hành án dân sự: Dấu ấn từ sự chung sức, đồng lòng của cả Hệ thống chính trị

28/07/2021

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, công tác thi hành án dân sự (THADS) đang ngày càng đổi mới, hoàn thiện và khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng của mình trong đời sống kinh tế - xã hội.