Sign In

Hoạt động của Cục

Triển khai Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025

15/10/2021

Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 13/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển thương mại điện tử tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021- 2025, ngày 14/10/2021 Cục Thi hành án dân sự ban hành văn bản yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục...

Nghiên cứu trao đổi

Quyền miễn trừ đối với các biện pháp cưỡng chế bảo đảm thi hành phán quyết của Tòa án

28/09/2021

Trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, ngoài các chủ thể tham gia vào các quan hệ ngoại giao chủ yếu như cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự thì các chủ thể khác như Nhà nước, cơ quan nhà nước, các công ty, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp...

Thông tin khác

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung

02/10/2021

(PLVN) - Đảng, Nhà nước ta luôn khuyến khích, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.