Sign In

Hội thảo khoa học “Định hướng chính sách lớn sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự” (09/06/2022)

Ngày 03/6/2022, Học viện Tư pháp tổ chức Hội thảo “Định hướng chính sách lớn sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự” trong khuôn khổ hoạt động xây dựng Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Tư pháp “Nghiên cứu xây dựng những định hướng chính sách lớn phục vụ sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự” do ThS.Nguyễn Văn Sơn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, Chủ nhiệm Đề tài chủ trì. Hội thảo có sự tham dự của các nhà khoa học, Chuyên gia cao cấp Bộ Tư pháp; các nhà khoa học là thành viên chính, thành viên Đề tài; Lãnh đạo 08 Cục THADS và Chi cục trực thuộc của tỉnh, thành phố lớn.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quyết định số 440/QĐ-TCTHADS quy định chế độ báo cáo trong Hệ thống Thi hành án dân sự (02/06/2022)

Ngày 31/5/2022, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký ban hành Quyết định số 440/QĐ-TCTHADS quy định chế độ báo cáo trong Hệ thống Thi hành án dân sự (thay thế Quyết định số 519/QĐ-TCTHADS ngày 30/6/2020).

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thi hành án dân sự (01/06/2022)

Trong những năm gần đây, công tác công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số được Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả và đạt được nhiều kết quả tích cực. Hệ thống THADS hiện nay được tổ chức theo Ngành dọc từ Trung ương đến địa phương cấp huyện (ở Trung ương có Tổng cục THADS với 8 đơn vị trực thuộc), ở cấp tỉnh có 63 Cục THADS, cấp huyện có 702 Chi cục THADS. Tổng số công chức, viên chức, người lao động toàn Hệ thống THADS hiện nay gần 10 nghìn người. Trong bối cảnh lượng án phải thi hành không ngừng tăng cao nhưng biên chế không tăng, thực hiện chủ trương của Đảng[1], chỉ đạo của Chính phủ[2], Thủ tướng Chính phủ[3] về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, thời gian qua, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, các cơ quan THADS đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự. Tuy nhiên, trước yêu cầu rút ngắn thời gian thi hành án thì việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số là hoàn toàn có cơ sở và cần thiết.

Một số giải pháp nhằm tăng cường, nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong Hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự (01/06/2022)

Trong những năm gần đây, công tác công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số được Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), đặc biệt quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong bối cảnh lượng án phải thi hành không ngừng tăng cao nhưng biên chế không tăng, thực hiện chủ trương của Đảng[1], chỉ đạo của Chính phủ[2], Thủ tướng Chính phủ[3] về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, thời gian qua, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, các cơ quan THADS đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong THADS. Tuy nhiên, trước yêu cầu rút ngắn thời gian thi hành án thì việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số là rất cần thiết.

Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống Thi hành án dân sự (01/06/2022)

Cuộc cách mạng công nghệ thông tin (CNTT) cùng với quá trình toàn cầu hóa đã và đang tác động mạnh mẽ, toàn diện đồng thời tạo cơ hội cho những chuyển biến căn bản tích cực đến mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên toàn thế giới. Nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam đã nắm bắt được cơ hội ứng dụng CNTT, phát huy thế mạnh, tăng cường năng lực kinh tế xã hội tạo nên những bước chuyển biến góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển.

Tọa đàm trực tuyến “Nâng cao nhận thức và hiệu quả trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư” (30/05/2022)

Sáng ngày 26/5 Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với Cục Công tác phía Nam tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Nâng cao nhận thức và hiệu quả trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng ta “là đạo đức, là văn minh” - Giá trị vận dụng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay (23/05/2022)

Đạo đức và văn minh là sự thống nhất, hòa quyện, phản ánh trình độ phát triển cao, bản chất tốt đẹp của một đảng chân chính cách mạng, để thực hiện sứ mệnh cao cả là “ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng không có lợi ích gì khác”. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng ta “là đạo đức, là văn minh” khẳng định sứ mệnh và sự cống hiến vĩ đại của Đảng đối với Tổ quốc và dân tộc; đồng thời, đặt ra trách nhiệm lớn lao cho công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Tăng cường kiểm soát, nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật (23/05/2022)

Sáng 13/5, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo năm 2022. 

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (25/04/2022)

Để chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự, ngày 28 tháng 3 năm 2022 Tổng cục thi hành án dân sự (THADS) đã ban hành Kế hoạch số 895/KH-TCTHADS về việc tổ chức các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống. Khẩu hiệu của Đợt thi đua cao điểm là “Thi đua lập thành tích hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Thi hành án dân sự, theo dõi Thi hành án hành chính chào mừng 76 năm ngày truyền thống THADS (19/7/1946 – 19/7/2022)”. Thời gian phát động thi đua được tính từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 30/6/2022.

V.I.Lênin - người đưa chủ nghĩa xã hội từ khoa học thành hiện thực (22/04/2022)

152 năm đã trôi qua, nhưng những tư tưởng, những quan niệm, những nội dung trong học thuyết của Lênin vẫn soi sáng lịch sử nhân loại cho đến ngày nay, hướng đến một nhân loại hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển.
Các tin đã đưa ngày: