Sign In

Sự cần thiết ban hành và một số điểm mới trong Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (27/09/2022)

Ngày 06/7/2022, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, thay thế Quy định số 07-QĐi/TW, về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và Quy định số 102-QĐ/TW, về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm của Bộ Chính trị khóa XII. 

Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị (27/09/2022)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ thị số 05 là sự tiếp nối, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những giai đoạn trước, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân; góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 – 28/8/2022) (27/08/2022)

Thư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp gửi các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong ngành Tư pháp nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2022).

Khắc phục khó khăn trong bảo quản vật chứng các vụ án hình sự (04/08/2022)

TQĐT - Pháp luật quy định, vật chứng là công cụ, phương tiện phạm tội, vật cấm tàng trữ, lưu hành thì bị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước hoặc tiêu hủy. Tuy nhiên, hiện nay, việc bảo quản các vật chứng còn có nhiều điểm khó khăn cần tháo gỡ.

Ngành Thi hành án dân sự tập trung giải quyết việc khó (26/07/2022)

TQĐT - Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) của tỉnh đã chủ động các biện pháp nghiệp vụ phân loại, rà soát các việc có đủ điều kiện thi hành, tập trung giải quyết đạt kết quả cao nhất.

76 năm lịch sử truyền thống vẻ vang của ngành Thi hành án dân sự với những bước phát triển quan trọng về thể chế (19/07/2022)

Ngày 19/7/1946, Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã ban hành Sắc lệnh số 130/SL, một văn bản riêng quy định về thể thức thi hành mệnh lệnh hoặc bản án của Tòa án, văn bản quan trọng này đã đánh dấu sự ra đời của Ngành Thi hành án dân sự (THADS). Để ghi nhận bề dày truyền thống, sự lớn mạnh, trưởng thành của hệ thống tổ chức THADS, ngày 05/3/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 397/QĐ-TTg công nhận ngày 19/7 hàng năm là Ngày truyền thống Thi hành án dân sự. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với các cơ quan THADS và mỗi công chức, người lao động trong các cơ quan THADS, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với công tác THADS, đó chính là nguồn động viên vô giá đối với mỗi cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan THADS. 

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Lê Thành Long nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2022) (19/07/2022)

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2022), thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, và tình cảm cá nhân, tôi trân trọng gửi đến các thế hệ công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong Hệ thống Thi hành án dân sự, cùng gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

TS. Nguyễn Quang Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự: Tập trung cao độ nguồn lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao (18/07/2022)

Hôm nay, kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2022). Nhìn lại chặng đường đã qua, những người làm công tác Thi hành án dân sự tự hào về những gì đã đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nhân dịp này, Báo PLVN phỏng vấn TS. Nguyễn Quang Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp).

Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (12/07/2022)

(ĐCSVN) – Đảng viên trong tổ chức đảng bị kỷ luật phải chịu trách nhiệm về nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật của tổ chức đảng đó và phải ghi vào lý lịch đảng viên; đảng viên không bị kỷ luật về cá nhân vẫn đuợc tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thực hiện công tác cán bộ theo quy định.
Các tin đã đưa ngày: