Sign In

Triển khai sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID trong hệ thống THADS (10/05/2023)

Ngày 11/4/2023, Bộ Công an đã có Văn bản số 1101/BCA-QLHC về việc sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VneID. Trên cơ sở đó, ngày 25/4/2023, Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Công văn số 1252/TCTHADS-NV3 về việc triển khai sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID trong hệ thống THADS (có hướng dẫn kèm theo), theo đó:

Chỉ đạo, đôn đốc, chấn chỉnh thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (24/04/2023)

Ngày 14/4/2023, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã ban hành Công văn số 1136/TCTHADS-NV1 về việc chỉ đạo, đôn đốc, chấn chỉnh thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương (21/04/2023)

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương.

Triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (10/04/2023)

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 346/QĐ-TTg ngày 6/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 10/11/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023 (Luật). Để triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở kịp thời, thống nhất, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật.
 

Vướng mắc trong đấu giá tài sản thi hành án dân sự (05/04/2023)

Tuyên Quang - Những năm gần đây, việc bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự (THADS) tại tỉnh ta đang tăng dần cả về số việc và số tiền, mỗi năm khoảng trên 200 vụ việc. Tuy nhiên việc bán đấu giá trên thực tế vẫn tồn tại không ít khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện bởi quy định pháp luật khi áp dụng vào thực tiễn.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (03/04/2023)

Ngày 30/3/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 325/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (13/03/2023)

Sáng ngày 07/8/2023, Ban Cán sự Đảng - Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị[1] nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến chuyên sâu và triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 71 điểm cầu với sự tham dự của 530 đại biểu. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Báo cáo viên tại Hội nghị là TS. Nguyễn Cảnh Lam, Vụ trưởng Vụ Cải cách tư pháp, Ban Nội chính Trung ương.
Hội nghị do đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp chủ trì.

GIỚI THIỆU: Một số nội dung của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (14/02/2023)

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị quyết số 17/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021; Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13/6/2022 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Chính phủ đã triển khai việc tổng kết thi hành Luật Đất đai, thể chế hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao (Nghị quyết số 18-NQ/TW). Ngày 27 tháng 9 năm 2022 Chính phủ đã có Tờ trình số 350/TTg-CP trình Quốc hội hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội đã cho ý kiến lần đầu đối với dự án Luật Đất đai.
 

Hệ thống Thi hành án dân sự chung sức xây dựng nông thôn mới (06/02/2023)

(PLVN) - Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên cả nước nói chung và của Ngành Tư pháp nói riêng thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Để triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” trong hệ thống các cơ quan THADS giai đoạn 2023 -2025, Tổng cục THADS đã ban hành kế hoạch thực hiện với các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.
Các tin đã đưa ngày: