Sign In

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung (02/10/2021)

(PLVN) - Đảng, Nhà nước ta luôn khuyến khích, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (24/09/2021)

Nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, góp phần phòng, chống tham nhũng. Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng… Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”.

Bác Hồ với việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh (23/09/2021)

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Người luôn đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 (09/09/2021)

Ngày 02/9, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

Thư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 – 28/8/2021) (26/08/2021)

Thư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp gửi các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong ngành Tư pháp nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành (28/8/1945 – 28/8/2021)

Công điện của Thủ tướng về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trên toàn quốc (24/08/2021)

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc.

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021): Luôn sáng ngời phẩm chất, nhân cách của nhà văn hóa lớn, tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng (24/08/2021)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tên khai sinh là Võ Giáp, bí danh là Văn, sinh tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong một gia đình nhà nho, giàu truyền thống yêu nước. Trọn cả cuộc đời với hơn 80 năm hoạt động Cách mạng, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã nêu bật tấm gương sáng của người cộng sản kiên trung. Cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp Cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Là một nhà chiến lược quân sự thiên tài, Đại tướng đã tham gia hoạch định chiến lược, chiến thuật, lãnh đạo Quân đội Nhân dân Việt Nam giành chiến thắng trước những kẻ thù mạnh nhất trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc. Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người chiến sĩ cách mạng kiên trung, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng cục THADS ban hành văn bản chỉ đạo chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, sai phạm trong Hệ thống THADS (20/08/2021)

Trong những năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cấp, các ngành ở Trung ương và địa phương, nhất là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp, cùng với việc tăng cường công tác xây dựng ngành, đề cao tinh thần nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, phát huy ý thức trách nhiệm của từng công chức, người lao động trong toàn Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) và chú trọng chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật nên kết quả công tác THADS ngày càng bền vững, luôn đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, so với yêu cầu thì việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong  THADS vẫn còn hạn chế đã được đề cập trong các báo cáo trước Quốc hội, Chính phủ, trong Ngành Tư pháp, Hệ thống THADS, phương tiện thông tin đại chúng. Đây là những vấn đề mà Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao.

Cách mạng Tháng Tám và vai trò của căn cứ địa Tân Trào (19/08/2021)

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự phát triển sáng tạo của khoa học nghệ thuật khởi nghĩa của Đảng, Bác Hồ, đặc biệt là sự chủ động xử lý đúng đắn tình thế và thời cơ cách mạng; là thành quả của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, của ý chí tự lực tự cường và khát vọng độc lập tự do của dân tộc Việt Nam...

Kỷ niệm 76 năm Ngày giải phóng thị xã Tuyên Quang (17/8/1945-17/8/2021): Nhớ ngày giải phóng thị xã năm ấy (18/08/2021)

Bước sang tháng 6 năm 1945, ở tỉnh Tuyên Quang, hầu hết các địa phương đã khởi nghĩa giành chính quyền, chỉ còn tỉnh lỵ Tuyên Quang là chưa được giải phóng, quân Nhật chiếm đóng vùng này còn khá mạnh. Tuy nhiên, tại thị xã Tuyên Quang lúc bấy giờ phong trào đấu tranh của quần chúng ngày càng lên cao, điều kiện thuận lợi cho một cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền đã chín muồi...
Các tin đã đưa ngày: