Sign In

Chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân* (17/05/2021)

(Chinhphu.vn) – Chủ nghĩa xã hội là gì và đi lên chủ nghĩa xã hội bằng cách nào? Đó là điều mà chúng ta luôn luôn trăn trở, suy nghĩ, tìm tòi, lựa chọn để từng bước hoàn thiện đường lối, quan điểm và tổ chức thực hiện, làm sao để vừa theo đúng quy luật chung, vừa phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin (28/04/2021)

Triển khai Đề án Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và truyền thông đã xuất bản, in ấn và phát hành các ấn phẩm tuyên tuyền trực quan bao gồm:
- Tờ rơi tuyên truyền về an toàn thông tin
- Tờ gấp tuyên truyền về an toàn thông tin
- Áp phích tuyên truyền về an toàn thông tin
Hưởng ứng hoạt động này, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp xin giới thiệu các ấn phẩm tuyên truyền này tới toàn thể các bạn đọc. Hy vọng các sản phẩm này sẽ góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan tư pháp ở Trung ương và địa phương.

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2021) (02/04/2021)

Ngày 29/3/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 480/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2021).

Tăng cường cải cách hành chính trong Thi hành án dân sự (30/03/2021)

Căn cứ vào tính chất, yêu cầu của công tác cải cách hành chính (CCHC) đối với từng giai đoạn, Tổng cục THADS luôn quan tâm xây dựng, ban hành kế hoạch CCHC để kịp thời triển khai các nhiệm vụ CCHC trong toàn hệ thống. Nhờ đó, công tác CCHC cơ bản đã được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác, bảo đảm phù hợp với thực tiễn yêu cầu và đặc thù của các cơ quan, đơn vị.

Quy định về quy trình, kỹ năng trực tiếp kiểm sát tại cơ quan Thi hành án dân sự và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS, THAHC (26/03/2021)

Ngày 22/3/20201, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành Quyết định số 94/QĐ-VKSTC ban hành Quy định về quy trình, kỹ năng trực tiếp kiểm sát tại cơ quan Thi hành án dân sự và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS, THAHC. Trang TTĐT của Cục xin đăng tải để các đơn vị, công chức trong ngành nghiên cứu, phối hợp.

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Tập trung vào 8 nội dung lớn (16/03/2021)

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
 

Phát động "Tuần lễ Áo dài" 2021 trên toàn quốc (04/03/2021)

Nhân kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2021), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động "Tuần lễ Áo dài" 2021 trên toàn quốc.

   

Tăng cường an ninh mạng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn tiếp diễn trong năm 2021 (19/02/2021)

ác cuộc khủng hoảng thường là thời cơ thuận lợi cho tội phạm mạng hành động. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi chúng tận dụng đại dịch COVID-19 để khai thác lỗ hổng từ hàng chục triệu người dùng làm việc từ xa qua mạng Internet. Máy tính của người dùng đã vô tình trở thành nguồn cung cấp các điểm truy cập mới cho phần mềm độc hại và các cuộc tấn công lừa đảo khiến phạm vi tấn công ngày càng được mở rộng.

Bộ Tư pháp bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ (05/02/2021)

Sáng nay (05/02/2021), tại Hội nghị giao ban trực tuyến Lãnh đạo Bộ, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long đã trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ đối với 02 đồng chí.
 
Các tin đã đưa ngày: