Sign In

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2024 (01/04/2024)

Ngày 21/3/2024, Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quyết định số 295/QĐ-TCTHADS và Kế hoạch cải cách hành chính của Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2024.

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính năm 2024 (15/03/2024)

Ngày 12/3/2024, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 340/QĐ-BTP và Kế hoạch triển khai công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính năm 2024.

CÔNG BỐ MÔ HÌNH KHUNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 CHO HỆ THỐNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (12/03/2024)

Thực hiện quy định tại Điều 5 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, ngày 07/3/2024, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 313/QĐ-BTP về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho Hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự[1].

Quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hệ thống thi hành án dân sự (19/02/2024)

Trong năm 2024, toàn Hệ thống thi hành án dân sự tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, vượt qua khó khăn thách thức, đoàn kết đồng lòng, bản lĩnh, sáng suốt, giữ “liêm sỹ bản thân, nghề nghiệp” để cùng nhau thực hiện hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thư của Bộ trưởng Lê Thành Long gửi CBCCVC, người lao động ngành Tư pháp nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn (06/02/2024)

Thư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn năm 2024.

Sửa đổi Luật Thi hành án dân sự: Yêu cầu bức thiết từ cuộc sống (05/02/2024)

Tại Phiên họp Chính phủ về công tác xây dựng pháp luật tháng 01/2024, Chính phủ đã xem xét việc sửa đổi Luật Thi hành án dân sự, nhằm thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và đáp ứng yêu cầu bức thiết mà cuộc sống đặt ra, bảo đảm công lý phải được thực thi đến cùng.

Bộ Tư pháp ban hành Đề án tinh giản biên chế của hệ thống Thi hành án dân sự giai đoạn 2024 - 2026 (26/01/2024)

Ngày 22/01/2024, lãnh đạo Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 80/QĐ-BTP về việc phê duyệt Đề án Tinh giản biên chế (TGBC) của hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) giai đoạn 2024 – 2026, với các nội dung chủ yếu sau đây:

Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự (17/01/2024)

Thời gian qua, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt đối với công tác thi hành án dân sự (THADS), xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ngành. Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn thiếu sót, vi phạm phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành án, Bộ Tư pháp thường xuyên chỉ đạo toàn Hệ thống THADS chú trọng công tác tự kiểm tra, kiểm tra, thanh tra và triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa vi phạm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác THADS.

Bộ Tư pháp ban hành Chỉ thị bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, tiết kiệm (16/01/2024)

(PLVN) - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước (11/01/2024)

Chỉ thị  nêu rõ, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sát sao, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước được đẩy mạnh và đã đạt được những kết quả quan trọng.
Các tin đã đưa ngày: