Sign In

Thủ tướng: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, "chỉ bàn làm, không bàn lùi" để đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử (13/06/2024)

Kết luận Hội nghị sáng 10/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, các ngành, nhất là bộ trưởng, trưởng ngành, thủ trưởng các cơ quan, chủ tịch UBND các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tự tin, đổi mới, "không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm", "chỉ bàn làm, không bàn lùi", tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử, mang lại lợi ích cụ thể, thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ Chính trị quy định thẩm quyền người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác cán bộ cấp dưới (06/06/2024)

(PLVN) -  Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã ký ban hành Quy định số 148-QĐ/TW của Bộ Chính trị về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quy định của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới (18/05/2024)

(Chinhphu.vn) – Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ xin trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định.

Quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ (13/05/2024)

Ngày 23/4/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 142-QĐ/TW quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ (Quy định số 142).

Tổng cục THADS phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của Cục THADS tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2024 - 2026 (10/05/2024)

Ngày 26/4/2024, thay mặt lãnh đạo Tổng cục THADS, Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa đã ký ban hành Quyết định số 454/QĐ-TCTHADS phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của Cục THADS tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2024 - 2026

Những nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp triển khai, tổ chức thực hiện Quy định 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị (06/05/2024)

Thực hiện phân công của Ban Cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS đã tham mưu cho Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 196-KH/BCSĐ ngày 26/4/2024 triển khai, tổ chức thực hiện Quy định 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án (Quy định 132-Q Đ/TW).

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BTP Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự (16/04/2024)

Ngày 03/4/2024, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã ký Thông tư số 02/2024/TT-BTP Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự (thay thế Thông tư số 03/2017/TT-BTP ngày 05/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành THADS, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020 và năm 2021), với các Chương, Điều và nội dung mới chủ yếu sau đây:

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2024 (01/04/2024)

Ngày 21/3/2024, Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quyết định số 295/QĐ-TCTHADS và Kế hoạch cải cách hành chính của Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2024.

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính năm 2024 (15/03/2024)

Ngày 12/3/2024, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 340/QĐ-BTP và Kế hoạch triển khai công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính năm 2024.
Các tin đã đưa ngày: