Sign In

LÁ CỜ ĐẦU CỦA NGÀNH THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

14/07/2015

LÁ CỜ ĐẦU CỦA NGÀNH THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Với Số lượng biên chế ít, mỗi công chức phải kiêm nhiệm nhiều việc, tuy nhiên đội ngũ công chức, người lao động Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều năm liền Chi cục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao, trở thành lá cờ đầu của ngành thi hành án dân sự trên toàn tỉnh.
Với Số lượng biên chế ít, mỗi công chức phải kiêm nhiệm nhiều việc, tuy nhiên đội ngũ công chức, người lao động Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều năm liền Chi cục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao, trở thành lá cờ đầu của ngành thi hành án dân sự trên toàn tỉnh.

Hiện tại, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Hang có 6 công chức, với tinh thần luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ giao. Hằng năm, Chi cục đều xây dựng kế hoạch công tác thi hành án dân sự và phát động phong trào thi đua sâu rộng tới toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị, gắn liền với chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm và được 100% công chức, người lao động nhiệt tình hưởng ứng; thường xuyên quán triệt, phổ biến, triển khai đầy đủ, kịp thời tới công chức toàn đơn vị các văn bản chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của ngành và địa phương về chuyên môn, nghiệp vụ, công tác thi đua, khen thưởng, gắn phong trào thi đua yêu nước với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Kết quả, từ năm 2010 đến nay, tỷ lệ giải quyết xong phần việc, phần tiền của Chi cục Thi hành án huyện Na Hang luôn đạt trên 91%, số án tồn chuyển năm sau luôn được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, chính xác, đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự giao. (Năm 2010 phần việc đạt 91%, tiền đạt 96%, giảm án tồn đạt 16%; năm 2011 phần việc đạt 98%; tiền đạt 98%, giảm án tồn đạt 26%; năm 2012 phần việc đạt 95%, tiền đạt 99%, giảm án tồn đạt 5,4%; năm 2013 phần việc đạt 92%, tiền đạt 96%, giảm án tồn 30,6%; năm 2014 phần việc đạt 96%, tiền đạt 99%, giảm án tồn đạt 26%). Việc phối hợp giữa Chi cục với các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn được thực hiện có hiệu quả.

 

Tuy nhiên công chức Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Hang cũng có không ít những khó khăn như: Số lượng án thụ lý mới ngày càng tăng, biên chế của đơn vị ít, trung bình mỗi Chấp hành viên phải tổ chức thi hành trong năm gần 100 việc trở lên, địa bàn rộng, đường xá giao thông chia cắt, đi lại khó khăn, trình độ dân trí thấp, đương sự thường tìm cách chống đối gây cản trở, khó khăn trong quá trình tổ chức thi hành án... Với phương châm, khó khăn ở đâu, kịp thời tìm ra giải pháp tháo gỡ ở đó, nhờ vậy hằng năm công tác thi hành án dân sự của huyện Na Hang thực hiện có hiệu quả cao.

 

 

Ảnh công chức Chi cục Thi hành án dân sự Na Hang trao đổi nghiệp vụ, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thi hành án dân sự.

Chia sẻ về những kinh nghiệm vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng chí Trương Thành Thủy, Chi cục trưởng còn rất trẻ sinh năm 1979 Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Na Hang cho biết: Để công chức trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Chi cục đã áp dụng những cách làm hiệu quả, thiết thực như: Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ trên các mặt công tác của Chi cục và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thường xuyên quan tâm tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, nghề nghiệp, yêu ngành; xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công khai minh bạch việc sử dụng tài sản, thu chi tài chính công; thường xuyên hoàn thiện các quy chế hoạt động của cơ quan để phù hợp với các quy định của pháp luật và chế độ hiện hành; thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với công chức, người lao động, đảm bảo bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tư pháp.

 

Với tinh thần trách nhiệm cao, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Hang luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác trở thành đơn vị dẫn đầu tiêu biểu của ngành Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh. Từ năm 2010 đến nay, Chi cục liên tục được Bộ Tư pháp công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Đặc biệt, năm 2012 và năm 2014, đơn vị được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen; năm 2013 được Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp; năm 2014 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; năm 2014 được suy tôn đơn vị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015./.

 

                                                           Bài, ảnh: Phan Thị Mai Thảo

                                           Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự

                                                             thành phố Tuyên Quang

                                                              

Các tin đã đưa ngày: